Businesscase

De businesscase bestaat uit kapitaallasten (capex), operationele kosten (opex) en opbrengsten. Deze opbrengsten bestaan uit de jaarlijks aan de afnemer in rekening te brengen tarieven en de verwachte hoeveelheden. Het sluitstuk voor een warmtebedrijf is veelal de BAK (Bijdrage AansluitKosten). Deze laatste dient voor de gebouweigenaar aantrekkelijk te zijn in het licht van de (duurzame) alternatieven.

De businesscase is een financiële projectie van een strategisch plan voor de ontwikkeling of uitbreiding van een warmtenet. De businesscase kent meerdere doelen. Zo wordt het gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van een plan en kan het de stakeholders inzicht geven in het rendement, de kansen en de risico’s. Het biedt ook een basis om te komen tot redelijke en geaccepteerde tarieven. Tenslotte is een robuuste en transparantie businesscase nodig voor de financiering.

Innoforte heeft veel ervaring met businesscases. Zowel met het opstellen van businesscases als met het uitvoeren van due diligence onderzoeken. Wij kunnen hierdoor inzicht verschaffen in de specifieke bedrijfseconomische kenmerken van een warmtenet. Onderstaand dashboard is een voorbeeld van de wijze waarop wij deze kenmerken kunnen weergeven.

 

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN