Due diligence

Warmtebedrijven ondernemen in het publieke domein en zijn daardoor verantwoording verschuldigd in brede zin aan de maatschappij. De huidige warmtewet en nog meer de toekomstige Wcw vragen om economische transparantie van een warmtebedrijf. Dit betreft verantwoording achteraf met betrekking tot de gerealiseerde omzet en kosten (retrospectief). Vaak is het ook nodig om juist reeds vooraf (prospectief) verantwoording af te leggen aan de betrokken stakeholders als gemeenten of woningcorporaties.

Innoforte biedt hiertoe de mogelijkheid om een due diligence onderzoek uit te voeren. Dit houdt in dat de businesscase wordt beoordeeld op redelijkheid van de investeringen, de lopende kosten en de tarieven. Maar ook in hoeverre er risico’s zijn voor het warmtebedrijf en de mate waarin deze risico’s zijn gemitigeerd. Hiertoe gebruiken wij onderstaand model. Hiermee bieden we tevens een raamwerk voor het warmtebedrijf om intern en extern te rapporteren in de vorm van de belangrijkste KPI’s.

 

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN