Tarieven

Energieprijzen, gas, elektriciteit en waterstof

De tarieven zijn gereguleerd in de huidige warmtewet. Dat wil zeggen dat de tarieven aan de afnemers in rekening te brengen zijn gemaximeerd. Er is daarnaast ruimte om te komen tot een BAK: Bijdrage Aansluit Kosten. De BAK is in onderling overleg te bepalen. In de nieuwe, in ontwikkeling zijnde Wcw (wet collectieve warmtevoorziening) is overigens een overgang voorzien naar kostprijs reflecterende tarieven. Een redelijke rendement voor warmtebedrijven blijft uiteraard noodzakelijk en dientengevolge is bedrijfseconomische transparantie steeds meer een must.

Innoforte begeleidt partijen bij de totstandkoming van de BAK. Dit doen wij door de waarde van een aansluiting op een warmtenet te bepalen voor de gebouweigenaar en voor de gebruiker van een gebouw. Deze waarde heeft te maken met de aard van het aanbod: de duurzaamheid van de warmte, het vermogen, de temperatuur, de contracttermijn en andere voorwaarden. Door een vergelijking van dit aanbod met een duurzaam alternatief ontstaat inzicht in de waarde van de aansluiting op het warmtenet.

Anderzijds is de BAK nodig om de businesscase van het warmtebedrijf met al zijn kansen en risico’s financierbaar te krijgen. Ofwel: de businesscase van het warmtebedrijf dient de financiers een rendement te verschaffen dat past bij de risico’s. Er zijn daarbij diverse knoppen om gezamenlijk aan te “draaien”, bijvoorbeeld de contracttermijn.

Onderstaand een voorbeeld van een tabel die wij gebruiken om te komen tot een gezamenlijk inzicht en afstemming met betrekking tot de BAK.

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN