Aanpassing warmteplan Roosendaal voor Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal

Opdrachtgever: Duurzaam energiebedrijf Roosendaal

Aanleiding

De gemeente Roosendaal heeft in 2016 een warmteplan laten opstellen ten behoeve van de nieuwbouwwijk “Stadsoevers” en de aanleg van een duurzaam warmtenet; het Smart Climate Grid (SCG). Het warmtenet wordt gevoed met duurzame restwarmte met een lage temperatuur vanuit de nabijgelegen afvalenergiecentrle van Suez ReEnergy. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) exploiteert het groeiende warmtenet.

In het warmteplan is vastgelegd dat voor “Stadsoevers” een aansluitplicht geldt. Ontwikkelaars en bouwers moeten voldoen aan de aansluitplicht uit dit plan, tenzij ze met een gelijkwaardig of duurzamer alternatief komen voor de warmtevoorziening in de nieuwbouw.

Voor het huidige warmteplan is voor de vaststelling van de duurzaamheid gebruik gemaakt van EPC-berekeningen gebaseerd op de NVN 7125. Deze norm is verouderd en vervangen door de vigerende NTA 8800:2020+A1:2020. Het huidige warmteplan is dus toe aan een aanpassing. De mogelijkheid hiertoe wordt in het huidige plan geboden op basis van paragraaf 6.2.

Vraagstelling
DER vraagt aan Innoforte om een projectplan op te stellen om te komen tot een update van het warmteplan voor de gemeente Roosendaal. Op basis van dit nieuwe warmteplan kan de gemeente de ontwikkelaars en bouwers informeren over de gestelde eisen voor aansluiting op het warmtenet van DER en kan een ontwikkelaar de energiezuinigheid en de duurzaamheid van de warmte tot uiting laten komen in de berekening van de BENG normen voor een gelijkwaardig alternatief.

Visie op de vraagstelling
Door de wijziging van de berekeningswijze van de duurzaamheid van warmtenetten is het huidige warmteplan voor “Stadsoevers” niet meer actueel. Ontwikkelaars en bouwers dienen bij hun aanvraag voor een omgevingsvergunning uit te gaan van nieuwe normen en de energieprestatiefactoren uit een gecertificeerde, door Bureau CGR goedgekeurde EMG-verklaring. Deze wordt momenteel door Innoforte voor DER aangevraagd.

Innoforte stelt voor om het warmteplan aan te passen voor de nieuwe, door Bureau CRG goedgekeurde energieprestatiefactoren. Daarvoor zijn de volgende werkzaamheden nodig:

  • Update van de EOR naar de energieprestatiefactoren volgens de NTA 8800. De aanvraag voor de goedkeuring is in behandeling bij Bureau CRG.
  • Update van de bepaling gelijkwaardigheid (hoofdstuk 5 in huidige warmteplan) volgens de NTA 8800.
  • Update van de Bijlagen
  • Voorstel nieuwe geldigheidstermijn voor aangepast warmteplan: 10 jaar (2021-2030).

Onze aanpak

  1. Aanpassing warmteplan Roosendaal
    Update van huidige versie naar NTA 8800
  1. Opleveren nieuw warmteplan
    Helder en compleet nieuw warmteplan

Resultaat
Helder en compleet nieuw warmteplan. Innoforte heeft een warmteplan opgesteld dat voorgelegd wordt aan de gemeente Roosendaal ter beoordeling en goedkeuring door de raad. DER stemt het warmteplan af met de gemeente.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN