Begeleiding verkoop Weller Energie

Opdrachtgever: Weller Energie

Aanleiding
Eind 2006 richtte Stichting Weller Wonen een dochteronderneming op om warmte en koude te leveren aan woningen en utiliteitsgebouwen in Heerlerheide met de naam “Weller Energie BV”. Dit is een uitvloeisel van de samenwerking tussen Weller Wonen en de gemeente Heerlen binnen het mijnwaterproject, waarbij energie uit oude mijnschachten ingezet wordt voor verwarming en koeling. Medio 2010 bleek dat diverse aannames uit het businessplan, op basis waarvan besloten is tot oprichting van Weller Energie BV, niet waren uitgekomen. Dit had een negatief jaarresultaat en een lage solvabiliteit tot gevolg. In 2010 is besloten tot een forse afwaardering van de activa. Het bestuur van Weller heeft besloten om Weller Energie BV te verkopen aan een partij voor wie energielevering corebusiness is en die door optimalisatie meerwaarde kan creëren. Weller verzocht Innoforte om een aanpak op te stellen voor de begeleiding van de verkoop.

Visie op de vraagstelling
De verkoop van een energiebedrijf is een complex proces. Vele aspecten en belangen spelen een rol, onder meer de belangen van de huidige afnemers. Zij krijgen na de verkoop te maken met een nieuwe warmte- en koudeleverancier. Belangrijke uitgangspunten en doelstellingen van Weller Energie moeten geborgd worden bij de nieuwe eigenaar, zoals een langjarige garantie op CO2-reductie, faire energietarieven en een gegarandeerde leveringszekerheid. De marktconformiteit van een aanbod wordt getoetst op basis van de analyses en de waardebepaling door Innoforte.

Onze aanpak

 1. Kick-off
  Afstemmen aanpak, projectorganisatie en planning.
 2. Analyseren Weller Energie
  Inzichtelijk maken organisatie en juridische, bedrijfseconomische en technische structuur.
 3. Klaarmaken Weller Energie voor verkoop
  Oplossen organisatorische, juridische, bedrijfseconomische en technische verbeterpunten en optimaliseren value drivers.
 4. Waardebepalen en uitvoeren risicoanalyse Weller Energie
  Bepalen boekwaarde en bedrijfseconomische waarde, vaststellen risico’s.
 5. Informeren en selecteren potentiële koper
  Opstellen informatiememorandum en beoordelen van de aanbieding.
 6. Contracteren koper
  Sluiten intentieovereenkomst, begeleiden due diligence, onderhandelen contract en tekenen.
 7. Nazorg
  Communiceren verkoop aan afnemers en afhandelen restpunten verkoop.

Resultaat
Innoforte heeft de verkoop van Weller Energie begeleid.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN