Beheer en exploitatie WKO Nieuwe Sloot

Aanleiding
Fresh Park Venlo is een groot businesspark met een ongekende clustering van versbedrijven. Het speelt ondernemend in op de toenemende consumentenvraag naar verse, gekoelde producten. De beschikking over een duurzame en betaalbare energie-voorziening is van strategisch belang voor Fresh Park Venlo.

Fresh Park Venlo heeft aan Innoforte gevraagd de mogelijkheden in kaart te brengen voor de toepassing van duurzame energie. Vooral zonne-energie, warmte- en koudeopslag en geothermie genieten een warme belangstelling. De toepassing van de innovatieve en duurzame energieconcepten zijn geënt op Fresh Park Venlo als geheel. Het is voor Fresh Park Venlo met name van belang om een breed zicht te verkrijgen in de mogelijke technieken die in de (nabije) toekomst een rol kunnen spelen in de verduurzaming van hun energievoorziening.

Visie op de vraagstelling
Het is geen sinecure om steeds de juiste beslissingen te nemen op weg naar een duurzame energievoorziening. Aspecten als betrouwbaarheid, kosten en risico’s spelen zijn altijd belangrijk. Voor de verduurzaming gaan we uit van de “Trias Energetica”. Dit concept gaat uit van het beperken van de energievraag, gebruik van duurzame energiebronnen en efficiënt gebruik eindige energiebronnen. In ons onderzoek zullen we de volgende duurzame energiebronnen beoordelen op de toepasbaarheid voor Fresh Park Venlo: bodemwarmte/koude, lucht, water, zon, wind, oppervlaktewater en biomassa. We onderzoeken of het technisch en economisch verantwoord is om een gebouw te voorzien van een concept met een of meerdere van deze bronnen. De vraag beantwoorden we door de volgende aspecten te beoordelen: renovatie en herinrichting van de hallen, technisch-economische evaluatie van de ombouw naar een WKO-systeem, de economie, CO2-reductie en het effect van deze duurzame maatregelen op het imago van Fresh Park Venlo.

Onze aanpak

 1. Opstellen uitgangspunten
  Voor toekomstplannen Fresh Park Venlo, energieprijzen, huidige installaties, wensen en eisen.
 2. Bepalen energieverbruik
  Vaststellen aansluitwaarden warmte en koude, energieverbruik en dynamiek (graaddagen).
 3. Opstellen configuraties concepten en bepalen toekomstig energieverbruik
  Opstellen schematische ontwerpen voor drie energieconcepten (basisontwerp).
 4. Evalueren techniek en economie concepten
  Beoordelen concepten op basis van comfort, zekerheid, complexiteit en economie.
 5. Rapporteren en communiceren
  Vastlegging ontwikkelde kansen en uitbrengen advies.

Resultaat
Innoforte heeft Fresh Park Venlo in een compacte en heldere rapportage inzicht gegeven in de kansen en mogelijkheden voor het verduurzamen van de warmte- en koudevoorziening voor het bedrijventerrein.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN