Beheermodel ontwikkeling warmtenet

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem

Aanleiding
De gemeente Haarlem streeft naar klimaatneutraliteit in 2030 en wil een actieve rol spelen in de daartoe benodigde energietransitie. Momenteel participeert de gemeente Haarlem in de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet op basis van een geothermische bron voor de wijk Schalkwijk. Gedreven vanuit de doelstelling van de gemeente om de maatschappelijke belangen te borgen, wenst zij pro-actief te sturen in het ontwikkelproces en goed zicht te hebben op de mogelijke beheermodellen voor het warmtenet, inclusief de mogelijke impact van deze modellen op alle betrokkenen.

Innoforte is gevraagd om een overzicht van de mogelijke innovatieve beheermodellen en hun consequenties op basis van de bestaande visie op de belangen, doelstellingen en competenties van de stakeholders.

Visie op de vraagstelling
Innoforte kan vanuit een brede technische, economische, organisatorische en juridische achtergrond, onze jarenlange focus op de ontwikkeling van warmtenetten en onze creativiteit en drive werken wij aan onze missie: bijdragen aan de ontwikkeling van warmtenetten met transparante, duurzame meerwaarde voor alle betrokkenen.

Met behulp van onze tool LineaForte zijn wij in staat om beheermodellen gestructureerd te ontwikkelen, inzichtelijk te maken en te evalueren. Door vooralsnog uit te gaan van bestaande visies op de stakeholders, zijn we in staat om relatief snel een gedegen inzicht te bieden in de mogelijkheden.

Onze aanpak

  1. Benoemen betrokken stakeholders
  2. Omschrijven doelstellingen, belangen en competenties van de stakeholders
  3. Opstellen meerdere beheermodellen
  4. Plotten van de bedrijfsprocessen op de stakeholders (activiteiten – actoren matrix)
  5. Uitvoeren risicoanalyse, zowel gerelateerd aan de benodigde activiteiten als aan de doelstellingen en competenties
  6. Ontwikkelen mitigatiemaatregelen
  7. Evaluatie beheermodellen

Resultaat
Met het overzicht van de beheermodellen voor de ontwikkeling van een warmtenet kan de gemeente Haarlem haar visie vormen en vanuit deze visie de ontwikkeling in goede banen leiden.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN