Beschrijving EMG-rekenmodel geothermie Westland

Opdrachtgever: HVC Energie BV

Aanleiding
In de regio Westland zijn momenteel op 3 locaties warmtenetten en warmtebronnen in ontwikkeling, te weten “Westlandse Zoom”, “Waelpark/Rijnvaart” en “Liermolen/Molenschoot”. Hierbij zullen geothermische bronnen ingezet worden voor de warmtelevering.

HVC wil een EOR-waarde afgeven voor het nieuwbouwgebied “Waelpark/ Rijnvaart”. Een officieel goedgekeurde EMG-verklaring is op dit moment nog niet haalbaar, vanwege de status van de ontwikkeling van het warmtenet en de bronnen. HVC wil weten in hoeverre een EOR-waarde van 200% voor dit gebied robuust is, gezien de onzekere factoren die met de ontwikkeling gepaard gaan.

Innoforte is gevraagd om HVC hierin van advies te voorzien en een model voor de EMG-berekening op te stellen.

Visie op de vraagstelling
Innoforte heeft een rekenmodel gemaakt waarmee HVC inzicht krijgt in de hoogte van het EOR en de invloed van de belangrijkste parameters op het EOR. Om de waarde van 200% zeker te kunnen stellen kan HVC sturen op deze paramaters bij de ontwikkeling van de warmtenetten en bronnen.

De belangrijkste parameters die de EOR-waarde bepalen zijn:

  • De energiezuinigheid van de geothermische bron.
  • De energiezuinigheid van de hulpbron die dient als piekvermogen en back up
  • Het aandeel van de hoofdbron in de jaarlijkse warmtelevering.
  • Thermische verliezen in het warmtenet
  • Benodigde pompenergie voor de warmtedistributie

Onze aanpak
Innoforte heeft de EOR bepaald op basis van de referentiewaarden van het project “Liermolen/Molenschoot”. Dit project is het meest vergevorderd en dient als basis voor de berekeningen van de EOR.

  • Het rekenmodel is zoveel mogelijk gebaseerd op genormeerde rekenwijzen, zodat de aanvraag van een goedgekeurde EMG-verklaring later mogelijk zal zijn.
  • Innoforte heeft twee concepten ontwikkeld die in een rekenmodel met twee verschillende scenario’s de EOR-waarde vaststellen.

Resultaat
HVC heeft inzicht in de hoogte van de EOR en de invloed van de belangrijkste parameters op de EOR als leidraad voor de ontwikkeling van warmtenetten in de regio Westland.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN