CO2-rapportage warmtenetten

Opdrachtgever: HVC Energie BV

Aanleiding
In de Warmtewet is een verplichting voor vergunninghouders opgenomen om te rapporteren over de duurzaamheid van de geleverde warmte. De energieprestatie en de CO2-prestaties van de geleverde warmte en de energiebalans moet worden vastgesteld met gebruikmaking van een door de minister vastgesteld model.

Innoforte is gevraagd om voor de warmtenetten van HVC in Alkmaar, Assendelft en Dordrecht de energieprestatie en de CO2-rapportage te verzorgen.

Visie op de vraagstelling
Innoforte gebruikt het door de overheid voorgeschreven model voor de bepaling van de energieprestatie en CO2-prestaties voor het jaar 2019 voor de warmtenetten van HVC. De prestaties zijn uitgedrukt in 4 (verplichte) indicatoren:

  • CO2-emissie per eenheid geleverde warmte kg/GJth;
  • Primair fossiele inzet per eenheid geleverde warmte GJp/GJth;
  • Aandeel hernieuwbare warmte (%);
  • Aandeel restwarmte (%).

Onze aanpak
De energieprestatie en CO2-prestaties van de warmtenetten van HVC in Alkmaar, Assendelft en Dordrecht zijn bepaald.

  • Daarnaast is het verplicht het warmtenet te toetsen aan de criteria voor „efficiënte stadsverwarming en -koeling” zoals opgenomen in de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) (EC, 2012). Een efficiënte stadsverwarming bestaat ten minste uit 50 % hernieuwbare energie, 50 % restwarmte, 75 % warmte uit warmtekrachtkoppeling of 50 % uit een combinatie hiervan.
  • De (niet verplichte) prestaties (CO2-reductie t.o.v. referentie, EOR) zijn tevens bepaald. Andere (niet verplichte) prestaties (NOx, fijnstof) zijn niet bepaald.

Resultaat
HVC heeft inzicht in de duurzaamheid van haar warmtenetten.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN