Communicatie omtrent een warmtenet in Zwanenveld

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen

Aanleiding
De gemeente Nijmegen ontwikkelt een warmtenet voor de wijk Zwanenveld, passend in het beleid om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en te verwarmen zonder aardgas. De mogelijkheid van een warmtenet komt voor Zwanenveld als beste optie naar voren uit beleid en onderzoek. Op basis van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van de nationale overheid is de gemeente Nijmegen in staat om deze visie in praktijk te brengen. De gemeente vindt het belangrijk bewoners van de wijk (eigenaren en huurders) op de hoogte te brengen waarom voor de transitie van aardgas naar een warmtenet is gekozen. De gemeente wil de bewoners op een publieksvriendelijke wijze uit de doeken doen hoe de keuze voor een warmtenet tot stand is gekomen en waarom dit de beste keuze is. Hierbij komt naar voren dat er sprake is van een aanpak op wijkniveau (infrastructuur) én op gebouwniveau (isoleren).

Innoforte is gevraagd om een memo samen te stellen met begrijpelijke illustraties, waarin uitleg gegeven wordt aan de keuze van de gemeente. De memo geeft de verschillende aardgasvrije alternatieven voor de wijk Zwanenveld helder weer. Deze alternatieven dienen aan de hand van de doelstellingen en criteria (schaarste, kosten, beschikbaarheid bronnen, toekomstbestendigheid, etc.) te worden geëvalueerd.

Visie op de vraagstelling
We stellen de memo op aan de hand van een logische verhaallijn. We starten met de ambitie en plannen van de nationale overheid en de wijze waarop de gemeente Nijmegen daar mee om gaat. We gaan in op de opgave om aardgasvrij te worden en bekijken welke mogelijkheden er zijn om bestaande woningen aardgasvrij te verwarmen, wat hiervan de kenmerken zijn en welke kansen en risico’s zijn daarbij te onderkennen. We schetsen de opties en de impact daarvan op de gebouwen. We laten zien dat een warmtenet relatief eenvoudig is voor een bestaand gebouw: relatief weinig isolatie nodig en geen extra ruimtebeslag in de woning. Het levert volledige ontzorging voor de bewoner. We zoomen in op de mogelijke warmtebronnen. Welke zijn er nu al, wat zijn de kenmerken van deze bronnen? Welke bronnen zijn te verwachten? We geven de bewoners basaal inzicht in de keuze voor een warmtenet.

Onze aanpak

  1. De opgave: van het gas af
    Helderheid over de noodzaak van en de aanpak naar een aardgasvrije samenleving.
  2. Een warmtenet voor Zwanenveld
    Helderheid over de wenselijkheid van een warmtenet voor Zwanenveld.
  3. Opstellen en redigeren memo
    Komen tot een aantrekkelijk vormgegeven en prettig leesbaar memo.

Resultaat
De gemeente Nijmegen heeft in juli 2020 huis-aan-huis een magazine afgeleverd bij alle bewoners in Zwanenveld. Het magazine geeft de bewoners informatie over de plannen en de keuze van de gemeente om van het aardgas te gaan en een warmtenet aan te leggen. Uit de eerste reacties van bewoners komt naar voren dat deze vorm van informeren door de gemeente wordt gewaardeerd.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN