Due diligence Businesscase Trias Westland

Opdrachtgever: Trias Westland

Aanleiding
Trias Westland betreft een initiatief van HVC, Westland Infra en FloraHolland voor de ontwikkeling van een geothermiedoublet en warmtenet in het Westland. Het gaat om een nieuw te realiseren duurzame geothermische bron en een warmtenet ten behoeve van circa 50 kwekers in gemeente Westland. De tuinders worden eigenaar zonder te hoeven investeren en de initiatiefnemers zorgen voor een professionele aanpak en het benodigde risicokapitaal. Teneinde technische, juridische, organisatorische en bedrijfseconomische risico’s te mitigeren en te borgen zijn vele deskundigen betrokken bij dit project. De directie van Trias Westland laat hiervoor een due diligence uitvoeren. Innoforte voert de bedrijfseconomische due diligence uit. Dit betreft een onderzoek naar de robuustheid van de integrale businesscase en is primair bedoeld voor de aandeelhouders.

Visie op de vraagstelling
Dit onderzoek brengt de kansen en risico’s van dit innovatieve project integraal in kaart, kwantificeert deze zo veel mogelijk en laat zien wat de consequenties zijn voor alle partijen. Daar waar nog belangrijke risico’s zijn te mitigeren verwijzen wij naar de nog uit te voeren maatregelen, al dan niet reeds in gang gezet of gepland door Trias Westland.

Onze aanpak

 1. Projectbeschrijving
  Opzetten heldere beschrijving van organisatie en bedrijfseconomie van het project.
 2. Kansen en risico’s
  Analyseren de impact van kansen en risico’s in bedrijfseconomische zin op de stakeholders.
 3. Proposities voor de stakeholders
  Opstellen overzicht met verplichtingen, investeringen, garanties, rendement, condities, kansen en risico’s.
 4. Rapportage
  Vastleggen bevindingen onderzoek en analyses, tre3kken conclusies en doen van aanbevelingen.

Resultaat
Een compacte en goed leesbare rapportage van de economische beoordeling van de businesscase Trias Westland voor alle stakeholders.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN