Due diligence uitbreiding warmtenet Alkmaar

Opdrachtgever: HVC Energie BV

Aanleiding
HVC exploiteert 3 warmtenetten in de regio Alkmaar. Het warmtenet van Alkmaar wordt gevoed door de AEC (Afval Energie Centrale) die elektriciteit en warmte produceert. In de regio zijn voorts warmtenetten in Broek op Langedijk en in Heerhugowaard die beiden worden gevoed door een aardgasgestookte WKK (gasmotoren). Op basis van afspraken met de gemeente Alkmaar zijn er groeikansen voor de afzet van warmte in de gebieden De Nollen, Vroonermeer Noord en Vroonermeer Zuid. HVC heeft een ontwerp en een businesscase voor deze uitbreiding voorbereid.

HVC verzoekt Innoforte om het ontwerp en de businesscase in zijn huidige vorm technisch en bedrijfseconomisch te onderzoeken en te beoordelen in de vorm van een integrale en transparante risicoanalyse.

Visie op de vraagstelling
Dit onderzoek heeft primair tot doel de uitbreidingsplannen te toetsen voor de besluitvorming binnen het management en DT van HVC.  Daarnaast is dit onderzoek ten behoeve van RvC en AvA in het kader van de fiattering, aan financiers ten behoeve van het verkrijgen van financiering en het afleggen van verantwoording.

Innoforte beschikt vanuit haar jarenlange ervaring over vele kengetallen met betrekking tot investeringen, exploitatie en organisatie van warmtenetten. Innoforte beschikt over het VBM-warmtemodel (Value Based Management): een eigen generiek bedrijfseconomisch waardemodel. Dit biedt inzicht in de opbouw van de economische waarde van een warmtenet vanuit de value drivers. Deze value drivers staan op hun beurt bloot aan diverse strategische en operationele, technische, commerciële en bedrijfseconomische risico’s.

Onze aanpak

 1. Afstemmen van de uitgangspunten
  Opzetten heldere beschrijving van organisatie en bedrijfseconomie van het project.
 2. Beschrijven huidige businesscases
  Beschrijven risico’s, strategische perspectieven en bedrijfseconomische analyse.
 3. Beschrijven nieuwe businesscases
  Beschrijven groeikansen, productietechnieken, netwerk, investeringen en tarieven.
 4. Risicoanalyse
  Analyseren aan de hand van generieke risico’s uit ons VBM-warmtemodel en opstellen advies.
 5. Evalueren businesscase
  Beoordelen aannamen, berekeningen, value drivers, gevoeligheid en economie businesscase.
 6. Rapportage
  Opstellen rapportage met resultaten beoordeling plan uitbereiding.

Resultaat
Een compacte en goed leesbare rapportage van de economische beoordeling van de businesscase voor de uitbreiding van het warmtenet Alkmaar van HVC voor alle stakeholders.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN