Duurzaam energieconcepten Harculo

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle en ENGIE Services

Aanleiding
ENGIE wil op de oude locatie van de elektriciteitscentrale Harculo in Zwolle Zuid een toekomstgerichte, duurzame woonwijk realiseren. Ten aanzien van de keuze voor de infrastructuur zijn vooral duurzame elektriciteit, duurzame warmte en koude en duurzame mobiliteit van belang. ENGIE en de gemeente Zwolle willen onderzoeken welke (innovatieve) maatregelen op het gebied van opwekking, infrastructuur en energieopslag conceptueel mogelijk en zinvol zijn. Daarbij is het van belang om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de duurzame energievoorziening bovendien te koppelen aan de warmtetransitie van de nabijgelegen buurten in Zwolle Zuid.

Visie op de vraagstelling
Voor opwek, opslag en distributie van duurzame warmte en koude zijn vele concepten mogelijk: WKO-systemen, thermisch gebruik van oppervlaktewater (TEO), solarthermie (PVT), inzet restwarmte, warmte opslag op diverse manieren, koude productie in combinatie met productie van warm tapwater in de zomer, enzovoort. We onderzoeken welke systemen en combinaties een nadere uitwerking waard zijn. We stemmen dit af met ENGIE en de gemeente Zwolle en gaan na in hoeverre wijken zich lenen voor andere innovaties. We werken voor verschillende schaalgroottes meerdere zinvolle varianten kwantitatief uit tot inzichtelijke schema’s en kostenindicaties. We voorzien deze varianten van kansen, risico’s en randvoorwaarden. De uitwerkingen bieden inzicht aan de betrokken stakeholders om samen te bepalen welke systemen perspectief bieden.

Onze aanpak

 1. Voorbereiden concepten
  Verstrekken van inspirerende concepten geënt op de lokale mogelijkheden.
 2. Brainstorm werksessie
  Een enthousiasmerende en creatieve bijeenkomst samen met alle betrokkenen.
 3. Verkennen resultaten
  Concreet zicht op haalbaarheid, kansen en risico’s op de verschillende schaalgrootte.
 4. Concept bespreken, aanpassen en opleveren
  Inzicht, draagvlak, overdracht en bruikbaarheid van de ontwikkelde concepten.

Resultaat
Het gebied leent zich bijzonder voor een aantal innovatieve en duurzame concepten, zoals TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater), WKO en ondiepe geothermie. In hoofdlijnen luidt de conclusie dat het aantal te realiseren nieuwbouwwoningen zodanig laag is, dat het omslagpunt waarop collectieve oplossingen economisch interessant zijn niet bereikt is. Dit omslagpunt is project specifiek en ligt in het onderhavige plan op circa 1.000 woningen.

Er blijkt wel perspectief te zijn voor concepten met een ondiepe geothermische bron.

ENGIE en de gemeente Zwolle hebben inzicht verkregen om aan de verdere ontwikkeling van locatie Harculo richting te geven. Zij gaan gezamenlijk de mogelijkheden voor Zwolle Zuid in de toekomst verdere bespreken.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN