Duurzaam warmtenet Roermond

Opdrachtgever: RVO

Aanleiding
In 2009 is een onderzoek gedaan naar de verschillende energie(rest)stromen bij circa tien bedrijven op industrieterrein Roerstreek Noord. Hierin is onder meer naar voren gekomen dat er kansen zijn voor verduurzaming met de inzet van een lokaal warmtenet. Het benutten van de bij de productieprocessen vrijkomende restwarmte staat daarbij centraal.

Aan Innoforte is gevraagd om een warmtenet voor Roermond te ontwikkelen en de haalbaarheid te bepalen in een onderzoek naar de beschikbaarheid van de restwarmte en naar de warmte- en koudevraag van woningen, kantoren en bedrijven.

Visie op de vraagstelling
Het ontwikkelen van een warmenet vergt evenwichtige aandacht voor techniek, economie en belangen en wensen van alle betrokkenen. De kansen voor de ontwikkeling van een warmtenet zijn relatief gunstig. In het kader van de overheidsdoelstellingen om de CO2-emissies te reduceren is warmte een belangrijke peiler met een relatief gunstig economisch rendement. De ontwikkeling van een warmtenet vormt voor de regio een uitgelezen kans om voor lange tijd te kunnen voorzien in duurzame warmte. Hoewel de casus in Roermond in eerste instantie is gebaseerd op de benutting van de aanwezige restwarmte biedt de aanwezigheid van een warmtenet vele strategische voordelen. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen (de industrie, de woningcorporaties, de bewoners, de gemeente, e.d.) de voordelen inzien van hun medewerking aan een warmtenet. Hiervoor onderzoeken we de haalbaarheid technisch, technologisch, bedrijfseconomisch, organisatorisch, juridisch, fiscaal, sociaal, ecologisch en politiek. Goede prioriteitsstelling en communicatie is nodig voor dit ontwikkelproces.

Onze aanpak

  1. Conceptontwikkeling
    Welk concept voor een warmtenet is het meest kansrijk voor Roermond?
  2. Haalbaarheidsstudie
    Is dit warmtenet technisch-economisch haalbaar?
  3. Ontwikkeling beheermodel
    Hoe en met welke partijen is dit warmtenet verder te ontwikkelen?

Resultaat
Na onderzoek door Innoforte blijken een aantal concepten technisch-economisch rendabel te zijn. Bij een steenwolfabrikant is hoge temperatuur restwarmte beschikbaar voor een deel van bedrijventerrein Roerstreek, diverse nieuwbouwprojecten en bestaande woningen en appartementen. Bij een papierfabriek is restwarmte beschikbaar voor een lage temperatuur warmtenet voor diverse nieuwbouwprojecten. Deze projecten hebben tevens behoefte aan koeling. Deze is te leveren via een koudenet gevoed met water uit een zandwinningsput. De gelijktijdige aanleg van een warmte- en koudenet bespaart kosten en biedt de gebouwde omgeving naast duurzame warmte ook een duurzame koelvoorziening.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN