Aquathermie – Duurzame energieconcepten Zwanenveld

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen

Aanleiding
Op de oude locatie van het ROC in Nijmegen wil men een appartementen-complex realiseren. De gemeente Nijmegen stimuleert een zo duurzaam mogelijke warmte- en koudevoorziening. Vanwege de ligging nabij het Maas-Waal kanaal bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zogenaamde TEO-concept (Thermische Energie uit Oppervlaktewater). De gemeente Nijmegen wil weten in hoeverre TEO voor de warmte en eventueel koudevoorziening van de woningen technisch-economisch aantrekkelijk is. Dit in het licht van de mogelijke, aardgasvrije alternatieven.

Visie op de vraagstelling
De opwekking van duurzame warmte en koude kan op vele manieren. Onder meer met open of gesloten WKO-systemen, het thermisch gebruik van oppervlaktewater, asfaltcollectoren, solarthermie, inzet lokaal beschikbare restwarmte, warmte opslag op diverse manieren, koude productie in combinatie met de productie van warm tapwater in de zomer, etc. We onderzoeken een beperkt aantal realistische mogelijkheden. Op verzoek van de gemeente staat het TEO-concept centraal. Hierbij gaan we uit van open WKO-bronnen voor de verwarming en koeling. Door de grotere warmtevraag dan de koudevraag moeten we de thermische onbalans in de bodem opheffen. Hiertoe dienen de bronnen in de zomer thermisch extra te worden geladen door het gebruik van warmte uit oppervlaktewater, zonnecollectoren (thermisch of PVT) of een droge koeler. Andere alternatieven zijn   de combinatie van open WKO-systemen (gedimensioneerd op de koudevraag) met een lucht warmtepomp of de inzet van een luchtwarmtepomp (zonder WKO).

We presenteren de concepten met inzichtelijke schema’s, kostenindicaties (investeringen, lopende kosten), kansen, risico’s en randvoorwaarden. Op grond van deze uitwerkingen bieden wij inzicht aan de gemeente Nijmegen (en later de betrokken ontwikkelaar) welke systemen welk perspectief bieden en kunnen worden geselecteerd om nader te ontwikkelen.

Onze aanpak

 1. Voorbereiding energievraag en -concepten
  Afstemmen op het te bouwen appartementencomplex in Zwanenveld.
 2. Technische uitwerking concepten, inclusief vergunningen
  Opstellen technisch haalbare concepten en randvoorwaarden.
 3. Economische uitwerking concepten
  Opstellen overzicht haalbaarheid concepten, kansen, risico’s, verschillende schaalgroottes.
 4. Organisatorische en juridische uitwerking concepten
  Opstellen overzicht organisatorische-juridische uitwerking van de ontwikkeling en exploitatie.
 5. Conceptrapport bespreking, aanpassing en oplevering
  Resultaten onderzoek voor inzicht, draagvlak, overdracht en ontwikkeling voor de gemeente.

Resultaat
Uit het onderzoek komt naar voren dat de verduurzaming van het nieuwe wooncomplex in Zwanenveld technisch-economisch te realiseren is met een combinatie van WKO-bronnen en met warmte uit oppervlaktewater uit het Maas-Waalkanaal (TEO) is te regenereren.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN