Duurzame energiesystemen Goeree-Overflakkee

Duurzame energiesystemen Goeree-Overflakkee
Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee

Vraagstelling
Er zijn al diverse onderzoeken gedaan naar het bepalen van de theoretische potentie van duurzame energiebronnen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor de verdere concretisering van de plannen wil de gemeente inzicht in een realistische technische en economische potentie van de bronnen.
De vraagstelling van de gemeente Goeree-Overflakkee spitst zich toe op de volgende
deelvragen:

 • Wat is technisch mogelijk en economisch haalbaar?
 • Ga na wat per woonkern haalbaar is en wat op het niveau van de gehele gemeente.
 • Beschouw het gehele energiesysteem: opwekking, transport, opslag en gebruik.
 • Kijk specifiek naar de potentie van de zon, biomassa en bodemenergie.
 • Stel deelrapporten op per type warmtebron waarin de technisch-economische potentie per kern helder wordt weergegeven in de vorm van kaarten en cijfers.

Onze visie op de vraagstelling
De vraagstelling van de gemeente spitst zich toe op drie belangrijke duurzame energiebronnen: zon, biomassa / biogas en bodemenergie. Voor een juiste en complete beeldvorming stellen wij voor om de eerder uitgewerkte potentie van aquathermie in de technisch-economische uitwerking mee te nemen. Hierdoor ontstaan een compleet beeld van de mogelijkheden.

Onze aanpak

 1. Inventarisatie en afstemming
  Afstemmen van de aanpak en de planning
 2. In kaart brengen van gebouwen en warmtevraag
  Inzicht in de huidige gebouwen qua type, bouwperiode en warmtevraag
 3. Bepalen potentie van de zon
  Inzicht in de technisch-economische potentie van de zon voor de productie van duurzame warmte en elektriciteit
 4. Bepalen potentie van bodemenergie
  Het in kaart brengen van de technisch economische potentie van het gebruik van bodemenergie voor de warmtevoorziening.
 5. Opstellen en doorrekenen energieketens
  Het verkrijgen van inzicht in de samenhangende energiesystemen qua duurzaamheid, potentie en kosten
 6. Rapportage
  Een compacte en heldere rapportage van de studie. Voor de warmtebronnen zon, biogas en bodemenergie stellen wij deelrapporten op. Daarnaast een complete rapportage met alle analyses, senario’s en conclusies

Resultaat
Gemeente Goeree-Overflakkee heeft een goed inzicht over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een warmtenet met duurzame en betaalbare warmtebronnen. De duurzaamheid is vergeleken met individuele oplossingen zoals een warmtepomp.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN