Duurzame koeling en verwarming FloraHolland Naaldwijk

Aanleiding

Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland ontwikkelt het TradeParc Westland Mars in Naaldwijk om de toekomstige groei van de bloemenveiling mogelijk te maken. FloraHolland wil advies met betrekking tot de technische en economische haalbaarheid van een innovatieve, collectieve energievoorzieningen voor TradeParc Westland Mars. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een collectieve WKO met warmtepompen economische meerwaarde én milieuvoordelen biedt. FloraHolland heeft dan ook belangstelling in de mogelijkheden voor realisatie van dit concept. FloraHolland heeft aan Innoforte gevraagd om een bedrijfseconomische en organisatorisch beheermodel te ontwikkelen voor het WKO-systeem.

 

Visie op de vraagstelling

Het kiezen van het juiste model voor ontwikkeling en exploitatie van een centraal WKO-systeem is niet eenvoudig. Dit is het gevolg van de vele aspecten die direct of indirect een relatie hebben met deze keuze. Er bestaat een veelheid aan perspectieven (techniek, organisatie, bedrijfseconomie en commercie) vanuit de betrokken stakeholders (sierteelt gerelateerde bedrijven) en de vele (strategische) risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. We onderzoeken de mogelijkheden voor een concreet haalbaar en betaalbaar WKO-concept en ontwikkelen een beheermodel waarmee economische samenwerking en meerwaarde wordt geboden voor alle stakeholders. Door middel van heldere tariefstructuren en terugkoppeling naar de ondernemers is de duurzame energievoorziening voor TradePark Westland Mars te realiseren.

 

Onze aanpak

  1. Bepalen randvoorwaarden, uitgangspunten en projectfasering

Controleren uitgangspunten en vastleggen samen met randvoorwaarden en fasering project.

  1. Opstellen bedrijfseconomische projecties

Opstellen integrale, samenhangende bedrijfseconomie voor meerdere scenario’s.

  1. Opstellen van ontwikkel- en beheermodellen

Opstellen een aantal basismogelijkheden voor modellen en bespreken met FloraHolland.

  1. Bepalen van de benefits, risico’s en beheersmaatregelen

Vaststellen vanuit het perspectief van elke stakeholder en vanuit elk vakgebied.

  1. Opstellen bedrijfseconomische projecties voor de stakeholders

Verkrijgen van inzicht in de bedrijfseconomische aspecten.

  1. Rapporteren en communiceren

Vastlegging ontwikkelde kansen en uitbrengen advies.

 

Resultaat

Innoforte heeft FloraHolland Naaldwijk in een compacte en heldere rapportage inzicht gegeven in de kansen en mogelijkheden voor het verduurzamen van de warmte- en koudevoorziening n het beheermodel hiervoor.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN