Duurzame warmte en koude voor Maasterras Zwijndrecht

Aanleiding

Gemeente Zwijndrecht wil het stationskwartier herontwikkelen. In vier buurten worden naar verwachting circa 950 woningen gebouwd, in de vrije en in de sociale sector. Deze woningen dienen een zo duurzaam mogelijke, aardgasvrije verwarming te krijgen.

In 2021 voerde Innoforte voor gemeente Zwijndrecht een studie uit naar de mogelijkheden voor aardgasvrije verwarming en koeling van de te realiseren gebouwen in het Stationskwartier. Het advies aan gemeente Zwijndrecht luidde dat een MT warmtenet op basis van restwarmte of TEO is te prefereren. Gemeente Zwijndrecht nam dat advies over en nam een aansluiting op een warmtenet op in het bestemmingsplan in het kavelpaspoort. Inmiddels heeft warmtebedrijf HVC het iniatief genomen tot
ontwikkeling van het warmtenet.
De ontwikkelcombinatie Vorm en Blauwhoed zijn momenteel met gemeente in overleg met betrekking tot een deel van het Stationskwartier, Maasterras geheten.
De ontwikkelaars geven aan dat zij het aanbod van HVC niet aantrekkelijk vinden. In vergelijking met een door hen aangedragen alternatief systeem op basis van bodemwarmtewisselaars, beoordelen zij aansluiting op het warmtenet als te duur.


Vraagstelling
Gemeente Zwijndrecht wil een onafhankelijke en integrale vergelijking van het aanbod van HVC (warmtenet) met het door Vorm/Blauwhoed voorgestelde systeem voor Maasterras. Gemeente benadrukt dat zij de maatschappelijke belangen op korte en lange termijn uitdrukkelijk willen laten meewegen in de vergelijking. Zij doelt daarmee onder andere op betaalbaarheid voor alle stakeholders, effecten op de energietransitie, effecten op het milieu in brede zin, ruimtebeslag en comfort.

Onze aanpak

 1. Afstemmen projectaanpak en uitgangspunten
  Afstemmen van de aanpak en de planning
 2. Begeleiden vragen en standpunten
  Op één lijn komen van partijen met betrekking tot onderling begrip van de systemen, helderheid verschafte informatie en de wijze van economische transparantie en vergelijking
 3. Beschrijven systemen HVC en Vorm/Blauwhoed
  Objectieve en complete beschrijving van de systemen voor duurzame warmte en koude
 4. Energetisch vergelijking, nu en toekomst
  Vergelijking energieverbruik van beide systemen op basis van de verstrekte verklaringen
 5. Economische vergelijking
  Begrip en transparantie van de economie van beide systemen voor de ontwikkelaar, gebouweigenaar en gebruiker
 6. Perspectieven voor Stationskwartier en Zwijndrecht
  Komen tot inzicht hoe de verschillende concepten (inclusief het warmtenet) matchen met de doelstellingen van de gemeente
 7. Evaluatie
  komen tot inzicht hoe de verschillende concepten (inclusief het warmtenet) matchen met de doelstellingen van de gemeente
 8. Vergelijking met de rapportage 2021
  Komen tot inzicht hoe de economische analyse en de overige evaluatiecriteria zich verhouden tot het in 2021 uitgebrachte advies voor het Stationskwartier
 9. Rapportage en presentatie
  Helderheid, begrip en borging van inzichten en afspraken

Resultaat
Gemeente Zwijndrecht heeft een goede vergelijking van de systemen van zowel HVC als van Vorm / Blauwhoed. Gemeente heeft inzicht in het financiële gedeelte als het energieverbruik. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met het rapport uit 2021 waarin de gemeente inzicht heeft gekregen en de economische analyse en de overige evaluatiecriteria zich verhouden.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN