Duurzame warmte voor Deest-Zuid

Aanleiding
In Deest-Zuid worden momenteel plannen ontwikkeld voor de realisatie van nieuwe woningen. Het is het beleid van de gemeente Druten om bij een bouwproject onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van duurzame verwarming. De gemeente Druten wil bovendien nagaan of er mogelijkheden zijn tot de ontwikkeling van een lokaal, gezamenlijk duurzaam energiebedrijf. Ook de provincie Gelderland acht de lokale mogelijkheden interessant om nader te ontwikkelen tot een concept. De provincie gaf bovendien aan dat, mocht er een zogenaamde onrendabele top ontstaan, zij bereid zijn om te onderzoeken of zij een projectsubsidie kunnen verlenen.

Innoforte is gevraagd om een studie uit te voeren naar duurzame warmte en eventueel koeling concepten voor de nieuwbouw in Deest-Zuid, alsmede een doorkijk naar risico’s, economische haalbaarheid en reductie in CO2-emissies.

Visie op de vraagstelling
Gedreven door stijgende energiekosten, een groeiend milieubewustzijn, steeds stringentere overheidseisen ten aanzien van het energieverbruik en de beschikbaarheid van nieuwe technologieën, is het van groot belang om een goed verwarmingsconcept te ontwikkelen. Uit een eerste analyse door Innoforte is naar voren gekomen dat er lokaal omstandigheden zijn die bijzondere perspectieven bieden. Er is restwarmte aanwezig uit lokale keramische industrie en in   de nabijheid van de nieuwbouwlocatie bevindt zich een zandwinningsput die als warmtebron kan dienen of voor de opslag van warmte en koude kan worden ingezet (WKO-systeem).

Onze aanpak

 1. Bepalen uitgangspunten
  Opvragen beschikbare projectgegevens en gezamenlijk vaststellen uitgangspunten.
 2. Bepalen warmtevraag, koudevraag en afvalstromen
  Vaststellen benodigde capaciteiten, temperaturen en jaarverbruiken.
 3. Ontwikkelen conceptuele mogelijkheden
  Opstellen overzicht conceptuele mogelijkheden voor warmte- en koudelevering woningen.
 4. Rapporteren en communiceren
  Vastleggen ontwikkelde concepten, gehanteerde werkwijze, kengetallen en uitgangspunten.

Resultaat
Innoforte heeft de gemeente Druten in een compacte en heldere rapportage inzicht gegeven in de kansen en mogelijkheden voor het verduurzamen van nieuwbouwproject Deest-Zuid met duurzame inzet van lokale restwarmte en een WKO-systeem.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN