Efficiëntie warmtenet Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Aanleiding
Amsterdam kent een tweetal, op dit moment los van elkaar opererende, warmtenetten. Er zijn plannen om deze netten fors te laten groeien in het kader van de energietransitie. De gemeenteraad van Amsterdam wil graag inzicht in de mate van efficiëntie van het huidige warmtenet van Amsterdam, zowel in relatie tot andere warmtenetten als in relatie tot andere methoden voor energiedistributie en in de perspectieven op de toekomstige efficiëntie van het Amsterdamse warmtenet. De gemeente heeft Innoforte gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Visie op de vraagstelling
Wij gaan er van uit dat het onderzoek dient voor de beeldvorming van de energetische prestaties van de Amsterdamse warmtenetten in vergelijking tot alternatieve warmtevoorzieningen. Wij achten het zinvol om de vraagstelling uit te breiden van alleen de efficiëntie van het distributienet naar de efficiëntie van het warmtenet als integraal systeem. Dit integrale systeem bestaat uit distributie én opwekking. De efficiëntie van dit integrale systeem vormt een faire vergelijkingsbasis voor de verschillende energiedistributiesystemen:

 • Warmtenet hoge temperatuur: warmtebronnen en distributienet;
 • Warmtenet lage temperatuur: warmtebronnen en distributienet;
 • Elektriciteit: opwekking elektriciteit en distributienet en warmtepomp.

Deze rendementen zijn op te stellen voor zowel de beide huidige warmtenetten van Amsterdam als voor een doorkijk naar de toekomst op basis van de plannen en visies. Het onderzoek breiden we uit met de berekeningen van de systeemrendementen. Daarbij maken we zoveel mogelijk transparant gebruik gemaakt van kentallen van de uniforme maatlat van RVO, NEN 7125 (EMG) en NEN 7120 (EPC).

Om de leesbaarheid te verduidelijken voegen we de gehanteerde technische en wettelijke termen en begrippen toe in onze rapportage.

Onze aanpak

 1. Efficiëntie warmtenet
  Beantwoording van de gestelde vragen.
 2. Systeemrendement
  Bieden van een faire vergelijkingsbasis in de vorm van systeemrendementen.
 3. Terminologie
  Bieden inzicht aan geïnteresseerde leken in gebruikte termen en hoe deze te interpreteren.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van dit project aan de gemeente Amsterdam gepresenteerd in een zowel voor de leek en als voor de deskundige goed leesbaar rapport.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN