EMG verklaring volgens NTA 8800 en NEN 7125 voor Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal

Opdrachtgever: Duurzaam energiebedrijf Roosendaal

Aanleiding

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) is een maatschappelijk bedrijf van Gemeente Roosendaal en is opgericht in 2014. DER exploiteert een groeiend warmtenet, Smart Climate Grid genoemd. Dit warmtenet heeft zuivere restwarmte van de afvalverbrander van SUEZ ReEnergy als warmtebron. Het systeem levert warmte op een lage temperatuur van 40ºC aan woningen en een school. Ten behoeve van de bereiding van veilig tapwater dienen de afnemers zelf te zorgen voor een elektrische naverwarming, bijvoorbeeld met een booster warmtepomp.

Op dit moment levert DER warmte aan circa 150 woningen in de nieuwbouwwijk Stadsoevers en aan het Kellebeek college. Het plan is om dit aantal te laten groeien tot 680 woningen binnen circa 4 jaar. Op basis van het opgestelde warmteplan geldt een aansluitverplichting op het warmtenet.

DER vraagt aan Innoforte om een projectplan op te stellen om te komen tot een zogenaamde EMG verklaring: Energie Maatregelen Gebied. Op basis van deze verklaring kan een ontwikkelaar de energiezuinigheid en de duurzaamheid van de warmte tot uiting laten komen in de berekening van de BENG normen.

Visie op de vraagstelling

De EMG verklaring wordt opgesteld ten behoeve van het kunnen voldoen aan de BENG eisen, onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van woningen. De EMG verklaring is gebaseerd op de volgende normen: NTA 8800 en NEN 7125.

Innoforte stelt in overleg met warmtebedrijven EMG verklaringen op en laat die controleren door BCRG (zie www.bcrg.nl). Innoforte begeleidt vervolgens de controle door BCRG totdat deze wordt opgenomen in het register van BCRG. Dit register is gekoppeld aan de BENG software waarmee ontwikkelaars de energieprestaties van hun ontwerpen berekenen.

Een EMG verklaring heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en bij het opstellen van de verklaring wordt uitgegaan van het verleden, heden en een geprojecteerde toekomstverwachting voor de komende 10 jaar.

Uit ervaring weten we dat warmtebedrijven niet altijd beschikken over voldoende betrouwbare data. Dit maakt het soms wat lastiger in de “bewijslast” richting BCRG. Wij raden in het algemeen aan om te zorgen voor een goede jaarlijkse energiebalans, gestoeld op betrouwbare data. Deze kan daarna niet alleen als basis dienen voor een EMG verklaring (plan, projectie), maar hetzelfde format kan ook dienen om de prestaties van het warmtenet te monitoren en te rapporteren. Dit laatste is als verplichting vanaf het jaar 2020 opgenomen in de warmtewet.

Onze aanpak

  1. Vergaren uitgangspunten
    Innoforte ondersteunt DER bij het vergaren van de gegevens
  2. Verwerken uitgangspunten in energiebalansen
    Per jaar en over de jaren heen een logisch geheel, consistente gegevens en gevulde energiebalans, resulterend in de EMG waarden Fp del en Fp ren.
  3. Opstellen rapportage EMG verklaring en certificaat
    Helder en complete EMG rapportage ten behoeve van de controle door BCRG
  4. Overleg met BCRG 

Resultaat
Een door bureau CRG goedgekeurde EMG-verklaring.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN