EMG-verklaring warmtenet Ede

Opdrachtgever: ZON Transitie Support

Aanleiding
De gemeente Ede streeft naar een duurzame samenleving en stimuleert lokale initiatieven. Hiertoe is een warmtenet in Ede ontwikkeld. Bio-energiecentrale De Vallei levert de warmte aan woningen en gebouwen in Ede. De warmte wordt opgewekt door biomassa-WKK’s, biomassa-ketels voor de basislast, gas-WKK en gasketels voor de pieklast en via het warmtenet geleverd aan klanten in Ede. De biobrandstof voor de opwekking van warmte bestaat hoofdzakelijk uit houtsnippers (niet fossiele brandstof). Hierdoor is het equivalente opwekrendement (EOR = verhouding tussen de geleverde warmte en de hiervoor te gebruiken fossiele brandstof) van het warmtenet veel hoger dan bijvoorbeeld een cv-ketel.

ZON Transitie Support wil de zogenaamde EOR-waarde van het warmtenet laten berekenen. De vraag hiervoor is aan Innoforte gesteld.

Visie op de vraagstelling
De berekeningen voor de bepaling van de EOR-waarde van het warmtenet van Ede zijn conform de bepalingsmethode NVN 7125 “Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)” uitgevoerd én de NTA 8800 “Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode” waarin verwezen wordt naar de NEN 7125. De energiezuinigheid wordt uitgedrukt in de EOR volgens de NVN 7125. In de NTA 8800 wordt de energiezuinigheid en duurzaamheid uitgedrukt in primair fossiele energiefactor (FP;del) en primair hernieuwbare energiefactor (FP;ren).Innoforte berekent op basis van deze gegevens onder andere de warmtevraag, de thermische verliezen, de benodigde pompenergie, de regeneratie energie en het aandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse warmtelevering.

Onze aanpak

 1. Bepalen toekomstige warmtevraag
  Groeimodel, te splitsten in nieuwbouw en bestaand, bestaand nader te specificeren.
 2. Vaststellen van een groeimodel van het warmtenet
  Tracé tekeningen, capaciteiten en lengtes, eventueel ook verliesberekeningen.
 3. In kaart brengen van de opwekking en het groeiscenario
  Aandelen opwekkers, rendementen, schema’s passend bij de warmtevraag en warmtenet.
 4. Opstellen onderbouwing
  Denkwijzen, uitgangspunten, toe te passen rekenwijzen en forfaitaire waarden, toelichten van de berekeningen en schema’s en toevoegen directieverklaring.
 5. Rapportage
  Aanbieden van dit rapport en rekenmodel aan bureau CRG, bespreken en aanpassen naar aanleiding van hun opmerkingen.

Resultaat
Een door bureau CRG goedgekeurde EMG-verklaring, waarbij de duurzaamheid van warmtenet Ede tot zijn recht komt (belangrijk voor de STEP subsidie).

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN