EMG-verklaring warmtenet Sliedrecht

Opdrachtgever: HVC Energie BV

Aanleiding
HVC heeft de ambitie om in de Drechtsteden de warmtelevering uit te breiden. Daartoe ontwikkelt HVC in de gemeente Sliedrecht concrete plannen voor een nieuw warmtenet. De ontwikkeling van het warmtenet Sliedrecht kost vele jaren. In aanvang zal een TWC (tijdelijke warmtecentrale) worden ingezet, die na verloop van jaren zal worden aangevuld door een energiezuinige warmtebron. Ten behoeve van het kunnen voldoen aan wettelijk eisen voor nieuwbouw (EPC, BENG) en voor het verkrijgen van gunstige energie-index en (STEP-)subsidies is het belangrijk dat het warmtenet aantoonbaar energiezuinig is. Een EMG-verklaring is hiertoe het geëigende instrument. Innoforte is gevraagd om voor het warmtenet Sliedrecht van HVC een EMG-verklaring op te stellen ter beoordeling en goedkeuring door Bureau CRG en voor het verkrijgen van de STEP-subsidies.

Visie op de vraagstelling
Een knelpunt is dat in aanvang niet gemakkelijk een goede EMG-verklaring kan worden verkregen op basis van de bestaande situatie. Een aardgasgestookte ketel (TWC) in combinatie met distributieverliezen is immers niet zo energiezuinig. Op basis van een slechte of geen EMG-verklaring vervalt de aantrekkelijkheid om op het warmtenet aan te sluiten, waardoor de groeipotentie van het warmtenet ernstig wordt belemmerd.

Een EMG-verklaring met een EOR (rendement) van minimaal 200% is nodig om voldoende meerwaarde te bieden aan ontwikkelaars (nieuwbouw) en renovaties (bestaande bouw). Ten behoeve van het verkrijgen van een dergelijke EMG-verklaring zien wij twee hoofdroutes:

 1. Concreet en “hard” maken van de toekomstige duurzame warmtebron;
 2. Gasgestookte TWC vervangen door een duurzame TWC.

Onze aanpak

 1. Bepalen toekomstige warmtevraag
  Groeimodel, te splitsten in nieuwbouw en bestaand, bestaand nader te specificeren.
 2. Vaststellen van een groeimodel van het warmtenet
  Tracé tekeningen, capaciteiten en lengtes, eventueel ook verliesberekeningen.
 3. In kaart brengen van de opwekking en het groeiscenario
  Aandelen opwekkers, rendementen, schema’s passend bij de warmtevraag en warmtenet.
 4. Opstellen onderbouwing
  Denkwijzen, uitgangspunten, toe te passen rekenwijzen en forfaitaire waarden, toelichten van de berekeningen en schema’s en toevoegen directieverklaring.
 5. Rapportage
  Aanbieden van dit rapport en rekenmodel aan bureau CRG, bespreken en aanpassen naar aanleiding van hun opmerkingen.

Resultaat
Een door bureau CRG goedgekeurde EMG-verklaring, waarbij de duurzaamheid van warmtenet Sliedrecht tot zijn recht komt (belangrijk voor de STEP subsidie).

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN