EMG-verklaring warmtenet Volgerlanden – Hendrik-Ido-Ambacht

Opdrachtgever: HVC Energie BV

Aanleiding
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht streeft naar een duurzame samenleving en stimuleert lokale initiatieven. Afval- en energiebedrijf HVC, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de ontwikkelaars van het gebied “Volgerlanden-Oost” ontwikkelen een collectief warmtenet. Een warmtenet van HVC wordt ontwikkeld over een langere periode (ca. 10 jaar). In deze periode zal het warmtenet groeien en zal de wijze van warmtelevering veranderen. Naarmate de groei van het aantal aansluitingen toeneemt zal HVC de warmte opwekking verduurzamen. Zo zal in 2023 de tijdelijke gascentrale worden vervangen door een duurzame opwekinstallatie die bestaat uit een WKO-systeem aangevuld met een TEO-installatie (Thermische Energie uit Oppervlaktewater). Bij het project de Volgerlanden-Oost willen HVC, de ontwikkelaars en de gemeente de zogenaamde EOR-waarde van het warmtenet laten berekenen. Innoforte is gevraagd om een EMG-verklaring voor dit warmtenet op te stellen.

Visie op de vraagstelling
Voor de EMG-verklaring wordt de bepalingsmethode NVN 7125 “Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)” gebruikt. Innoforte stelt een EMG-verklaring op aan de hand van de volgende informatie van HVC:

 • Aantal en aard aan te sluiten gebouwen: nieuwbouw en bestaande bouw, bouwscenario (nieuwbouw) en aansluitscenario (bestaand);
 • Afbakening van het gebied (geografisch);
 • Ontwerp van de leidingen: tekening met leidingverloop, lengtes, diktes, isolatieklasse;
 • Opwekkingseenheden: type, vermogens en rendementen.

Innoforte berekent op basis van deze gegevens onder andere de warmtevraag, de thermische verliezen, de benodigde pompenergie, de regeneratie energie en het aandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse warmtelevering.

Onze aanpak

 1. Bepalen toekomstige warmtevraag
  Groeimodel, te splitsten in nieuwbouw en bestaand, bestaand nader te specificeren.
 2. Vaststellen van een groeimodel van het warmtenet
  Tracé tekeningen, capaciteiten en lengtes, eventueel ook verliesberekeningen.
 3. In kaart brengen van de opwekking en het groeiscenario
  Aandelen opwekkers, rendementen, schema’s passend bij de warmtevraag en warmtenet.
 4. Opstellen onderbouwing
  Denkwijzen, uitgangspunten, toe te passen rekenwijzen en forfaitaire waarden, toelichten van de berekeningen en schema’s en toevoegen directieverklaring.
 5. Rapportage
  Aanbieden van dit rapport en rekenmodel aan bureau CRG, bespreken en aanpassen naar aanleiding van hun opmerkingen.

Resultaat
Een door bureau CRG goedgekeurde EMG-verklaring, waarbij de duurzaamheid van warmtenet Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht tot zijn recht komt (belangrijk voor de STEP subsidie).

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN