Energieplan Ambachtsezoom

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Aanleiding
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de ambitie om een energieneutraal en duurzaam bedrijventerrein Ambachtsezoom te ontwikkelen voor voornamelijk lokale bedrijven. Het project richtte zich op onderzoek naar vier alternatieve concepten voor de verwarming en koeling van de gebouwen:

 • Alleen elektriciteit: per gebouw een individuele warmtepomp;
 • Elektriciteit + warmte:
  • Collectief WKO-systeem met een distributienet: per gebouw een of meerdere warmtepomp(en);
  • Lokaal LT-warmtenet: een warmtenet met lage temperatuur warmte (ca. 40°C);
  • HT-warmtenet: aansluiting op een warmtenet met hoge temperatuur (ca. 70°C) van HVC.

Innoforte is gevraagd een energieplan voor Ambachtsezoom op te stellen voor deze concepten.

Visie op de vraagstelling
Innoforte ondersteunt de ambitie om Ambachtsezoom te ontwikkelen als duurzaam bedrijventerrein. De keuze voor energieneutraliteit ondersteunt het vestigingsklimaat. Vanwege het “groene weide” uitgangspunt, de bodemgeschiktheid voor energieopslag en de nabijheid van een warmtenet zijn er vele vrijheidsgraden om energieneutraliteit te realiseren. Het ontwikkelproces van het energieplan rust op twee pijlers:

 • Slimme keuzes door integraal zicht op kansen, kosten en risico’s, beheersing van kosten en risico’s en vergroting van flexibiliteit op basis van modelvorming;
 • Draagvlak op basis van vertrouwen en transparantie: vertaling en acceptatie van kansen, kosten en risico’s in relatie tot doelstellingen en percepties van betrokken stakeholders.

Onze aanpak

 1. Afstemmen project, inventariseren en vastleggen uitgangspunten
  Project organisatorisch en uitgangspunten afstemmen.
 2. Ontwikkelen energie-infrastructuren
  Ontwikkelen van 3 à 5 basisopties voor de energie infrastructuur van Ambachtsezoom.
 3. Workshop I: ambities en kansen
  Inzicht in mogelijke energie-infrastructuren met heldere ambities en randvoorwaarden.
 4. Berekeningen energieneutraliteit en economie
  Helderheid met betrekking tot de mogelijkheden voor energieneutraliteit en kosten.
 5. Organisatorische doorkijk
  Zicht op mogelijke vormen van samenwerking.
 6. Workshop II: vaststellen energievisie
  Op basis van heldere presentatie van de mogelijkheden, gezamenlijk komen tot conclusies.
 7. Rapportage
  Compacte rapportage energievisie.

Resultaat
Een energieplan voor het bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN