Energietransitie Reyerdijk Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Achtergrond
De gemeente Rotterdam heeft gekozen om de urgentie van duurzaamheid in beleid en uitvoering vorm te geven. Door het streven naar verduurzaming van de energievoorziening zal de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving ingrijpend moeten veranderen. Dit geldt voor nieuwbouw, maar zeker ook voor de bestaande bouw. Hoewel een wettelijke basis nog ontbreekt en er volop discussie wordt gevoerd over het te voeren beleid en de te ontwikkelen wet- en regelgeving, worden gemeenten meer en meer aangewezen in beleidsstukken als lokale regisseur voor de warmtetransitie. Samenwerking met lokale partners als energienetwerkbedrijven, warmtebedrijven, gebouweigenaren en inwoners staat daarbij centraal.

De gemeente Rotterdam heeft Innoforte gevraagd voor het analyseren van Reyerdijk met ons model Caldomus als pilot voor heel Rotterdam.

Onze visie op de vraagstelling
De gemeente Rotterdam wil de energietransitie vormgeven door een groot deel van de stad aan te sluiten op het bestande en toekomstige warmtenet. Innoforte kan ter voorbereiding op de beleidsplannen van de gemeente onderzoeken welke wijken in Rotterdam zich lenen voor een warmtenet. Daarnaast geven we aan welke prioriteiten de gemeente kan stellen bij de aanpak van de wijken voor de realisatie. Met Caldomus berekenen we meerdere scenario’s. Hiermee bieden we de gemeente inzicht in de kansen voor de toekomstige warmtevoorziening van de stad.

Onze aanpak

  1. Afstemmen project
    Afstemmen van de projectaanpak, planning buurt-specifieke informatie en uitgangspunten.
  2. Doorrekenen Reyerdijk
    Berekenen van de bestaande bouw in Reyerdijk met rekenmodel Caldomus.
  3. Rapportage
    Rapporteren van de resultaten van Caldomus, compact en inzichtelijk.

Resultaat
De gemeente Rotterdam heeft een compacte presentatie ontvangen met de resultaten van de berekeningen voor Reyerdijk uit Caldomus. De gemeente kan zich zo een concreet beeld vormen voor een mogelijke vervolgopdracht voor het doorrekenen van heel Rotterdam.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN