Energievisie Dordtse Kil VI

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

Aanleiding
Bedrijventerrein Dordtse Kil IV in de Westelijke Dordtse Oever wordt ontwikkeld tot een nieuw regionaal bedrijventerrein. Op dit moment bestaat het terrein nog grotendeels uit weiland. De gemeente heeft de ambitie om Dordtse Kil IV te ontwikkelen tot een energieneutraal bedrijventerrein. Op jaarbasis wordt op het bedrijventerrein minimaal zo veel duurzame energie opgewekt als wordt verbruikt. De gemeente maakt het terrein bouwrijp en staat voor de keuze welke nutsvoorzieningen aan te leggen en welke randvoorwaarden en stimuleringskaders worden gehanteerd bij de acquisitie en kaveluitgifte. Innoforte is gevraagd om de gemeente te adviseren en een energievisie voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein op te stellen. De gemeente Dordrecht beoogt met deze energievisie de mogelijke energie-infrastructuren inzichtelijk te maken en op basis van de criteria duurzaamheid, betaalbaarheid en flexibiliteit een beslissing voor te bereiden samen met alle betrokkenen.

Visie op de vraagstelling
De keuze voor energieneutraliteit ondersteunt het vestigingsklimaat. Vanwege het “groene weide” uitgangspunt, de nabijheid van een warmtenet, van oppervlaktewater en de nu reeds bekende initiatieven voor een windmolenpark en een zonneweide, zijn er vele opties om energieneutraliteit te realiseren. Het ontwikkelen van een energievisie met vergaande ambities zien wij als een complex proces dat met de nodige onzekerheden en dus risico’s gepaard gaat. Voor het ontwikkel-proces van de energievisie zijn slimme keuzes nodig door integraal zicht op de kansen, kosten en risico’s, beheersing van kosten en risico’s, vergroting van flexibiliteit op basis van modelvorming en draagvlak op basis van vertrouwen en transparantie van betrokken stakeholders.

Onze aanpak

 1. Afstemmen project
  Afstemmen projectaanpak en vastleggen uitgangspunten.
 2. Ontwikkelen energie-infrastructuren en berekenen energieneutraliteit
  Ontwikkelen van 3 à 5 basisopties voor Dordtse Kil IV.
 3. Berekenen economie
  Verhelderen kosten van de concepten.
 4. Workshop I: ambities en kansen
  Verkrijgen inzicht in mogelijke energie-infrastructuren, heldere ambities en randvoorwaarden.
 5. Organisatorische doorkijk
  Bieden van inzicht in mogelijke vormen van samenwerking.
 6. Workshop II: vaststellen energievisie
  Vaststellen op basis van heldere presentatie mogelijkheden en gezamenlijke conclusies.
 7. Rapporteren
  Vastlegging van energievisie in compacte rapportage.

Resultaat
Innoforte heeft de gemeente Dordrecht in een compacte en heldere rapportage inzicht gegeven in de energievisie voor een duurzaam bedrijventerreinen Dordtse Kil IV.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN