Energievoorziening Strandeiland

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Aanleiding
Strandeiland wordt het vijfde eiland van IJburg in het IJmeer. De gemeente Amsterdam en Waternet ontwikkelen plannen voor de energievoorziening. Afvalwater vormt daarbij een bron voor nieuwe grondstoffen en energie. Er zijn ook plannen voor een WKO-systeem, aangevuld met warmte uit oppervlaktewater van het Buiten-IJ. Enkele concepten zijn al in beeld gebracht:

 • Hoge temperatuur stadswarmte, traditionele sanitatie en koeling met airco‚Äôs;
 • Midden temperatuur warmtenet op basis van WKO, oppervlaktewater en nieuwe sanitatie;
 • Lage temperatuur warmtenet op basis van WKO, oppervlaktewater en nieuwe sanitatie.

De gemeente Amsterdam vraagt Innoforte de reeds ontwikkelde concepten te doorgronden qua uitgangspunten, rekenregels en kengetallen en 3 aanvullende concepten te ontwikkelen:

 • Individuele verwarming/koeling per appartement op basis van een warmtepomp buitenlucht;
 • Collectieve verwarming gebouw op basis van een warmtepomp met bodemwarmte (WKO);
 • Midden temperatuur stadswarmte op basis van de retour van de traditionele stadswarmte.

Visie op de vraagstelling
Innoforte onderzoekt en ontwikkeld een onafhankelijke en brede visie op de energievoorziening van Strandeiland. Voor een onafhankelijke vergelijking maken wij de impact van de nieuwe sanitatie expliciet. Innoforte maakt gebruik van de reeds bestaande informatie over de onderzochte concepten. Wij zullen in samenwerking met Waternet de gehanteerde uitgangspunten beoordelen en waar nodig aanvullen. Daarna stellen wij per nieuw concept een helder technisch-economisch rekenmodel op voor de investeringen, lopende kosten, energiebalansen en CO2-emissies. We visualiseren alle concepten op een uniforme heldere wijze.

Onze aanpak

 1. Inventariseren beoordelen en aanvullen uitgangspunten
  Verkrijgen goed onderbouwde, complete set uitgangspunten.
 2. Uitwerken concepten
  Uitwerken techniek en energie van de concepten.
 3. Ramen investeringen en kosten
  Uitwerken economie van de concepten.
 4. Analyseren impact nieuwe sanitatie
  Verkrijgen inzicht op hoofdlijnen van effecten sanitatie op de energievoorziening.
 5. Rapporteren
  Verkrijgen van een compacte heldere rapportage.

Resultaat
Een voor de gemeente Amsterdam duidelijk leesbaar en compact rapport met een overzicht van de aanvullende concepten qua ontwerp, duurzaamheid, investeringen, beheer- en onderhoudskosten en energiekosten. Waternet verwerkt de resultaten van deze studie in hun TCO-model (total costs of ownership) en evalueert dit aan de hand van een afwegingskader.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN