Evaluatie WKO-plan Tilburg

Opdrachtgever: SDK Vastgoed BV

Aanleiding
SDK Vastgoed ontwikkelt meerdere gebouwen in het gebied Spoorzone Tilburg. Voor één van deze gebouwen staat het concept voor verwarming en koeling vast: WKO-bronnen met warmtepompen, klimaatplafonds, luchtbehandeling en vloerverwarming op de begane grond. Dubotechniek heeft een exploitatievoorstel uitgewerkt voor dit systeem. SDK Vastgoed vroeg aan Innoforte om dit voorstel integraal (technisch en economisch) te beoordelen. De vraagstelling aan Innoforte richt zich op de warmte- en koudevoorziening van de bouwblokken.

Visie op de vraagstelling
Wij vinden het belangrijk om in ons onderzoek de volgende zaken goed te onderscheiden: energievraag, systeemkeuze, systeemuitvoering, energiebalans, investeringen, kosten, tarieven en samenwerking met stakeholders. Verdieping in deze thema’s achten wij nodig om de vragen van SDK Vastgoed gefundeerd te kunnen beantwoorden. Innoforte voert dit onderzoek uit op basis van gestandaardiseerde aanpakken en modellen. De daarmee bereikte inzichten zijn niet alleen waardevol voor de beantwoording van de vragen van SDK, maar geeft de medewerkers van SDK Vastgoed ook een beter zich op de techniek, economie en samenwerking op het gebied van warmte- en koudesystemen voor gebouwen.

Onze aanpak

  1. Beoordeling warmte- en koudevraag

Helderheid en juistheid van de warmte- en koudevraag.

  1. Beoordeling systeemkeuze en ontwikkeling alternatieven

Inzicht in de aantrekkelijkheid van gekozen systeem versus mogelijke alternatieven.

  1. Beoordeling uitwerking installatieconcept

Nagaan in hoeverre de gekozen uitwerking consistent en rationeel is.

  1. Opstellen energiebalansen

Consistente en kloppende energiebalansen.

  1. Raming investeringen en overige kosten

Onderbouwd inzicht in investeringen, kosten voor beheer, onderhoud, organisatie en energie.

  1. Beoordeling tarieven

Helderheid omtrent de redelijkheid en aantrekkelijkheid van de tarieven.

  1. Beoordeling samenwerking en voorwaarden

Helderheid omtrent de aantrekkelijkheid van de voorgestelde samenwerking.

  1. Compacte verslaglegging

Overdracht van de analyse, de beoordelingen en de adviezen aan SDK.

 

Resultaat

Innoforte heeft de resultaten van de analyse en beoordeling aan SDK Vastgoed gerapporteerd.

Daarnaast heeft Innoforte in het rapport meerdere aanbevelingen gedaan, waar SDK Vastgoed in de toekomst haar voordeel mee kan behalen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN