Gebouwgebonden adviezen in de energietransitie Woningtool Noord-Holland

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland in samenwerking met CE Delft

Aanleiding
De Provincie Noord-Holland maakt voor een toekomstbeeld voor een klimaat neutrale warmtevoorziening gebruik van de resultaten van het CEGOIA-model van CE Delft. Gebleken is dat voor een aantal gemeenten de modelmatige aanpak niet de inzichten levert om concrete stappen mee te kunnen zetten. Doordat de geografische afmetingen van buurten te omvangrijk zijn om de diversiteit aan bebouwing recht te doen, leveren inzichten in die gemeenten op buurtniveau onvoldoende aanknopingspunten voor concreet transitiebeleid. Deze gemeenten hebben aangegeven met name op zoek te zijn naar oplossingsrichtingen op gebouwniveau. Innoforte is gevraagd voor de verschillende woningtypen de mogelijkheden inzichtelijk te maken voor besparing en klimaatneutrale warmte, en de kosten hiervoor op woningniveau voor individuele woningeigenaren.

Onze visie op de vraagstelling
Om een goed antwoord op de vraagstelling van de Provincie Noord-Holland te geven worden de resultaten uit het CEGOIA-model voor deze gemeenten in Noord-Holland versterkt met het Caldomus-model van Innoforte. Middels dit model worden de technieken op buurtniveau vertaald naar een maatregelenpakket op woningniveau, waarmee detailinzicht wordt verschaft in de benodigde en/of keuze-opties voor isolatie- en installatiemaatregelen en de kosten die hieraan verbonden zitten.

Onze aanpak

  1. Inzicht op woningniveau
    Inzichtelijk maken welke opties woningeigenaren zelf kunnen treffen met Caldomus.
  2. Online Woningtool Noord-Holland
    Een gebruikersvriendelijke, beveiligde web-based GIS-omgeving beschikbaar voor de provincie. We tonen in de Woningtool Noord-Holland de aard van de gebouwen binnen de buurt, per gebouwtype/bouwjaar combinatie minimaal 3 verduurzamingsroutes zien, de mogelijkheden voor collectieve warmtebronnen, gestileerd plaatje per woningtype om de oplossing snel inzichtelijk te maken, gedetailleerde opsomming van de maatregelen (zoals isolatie, warmteterugwinning, diverse ventilatiesystemen, douche warmteterugwinning, vloerverwarming, warmtepomp, zonnecollectoren, PV-panelen), een investeringsoverzicht uitgesplitst per maatregel en de lopende kosten (beheer, onderhoud en energie).

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van het doorrekenen met Caldomus van alle buurten in de Noord-Hollandse gemeenten opgenomen in de Woningtool Noord-Holland: een web-based, gebruikersvriendelijke tool voor het verkrijgen van inzicht voor de aanpassingen van de woning en de daarbij behorende kosten. De tool is beschikbaar gesteld aan medewerkers van de gemeenten.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN