Grand-design warmte-infrastructuur Parkstad

Opdrachtgever: Parkstad, Zuid-Limburg
Samenwerking: EnTra Management

Achtergrond
Een belangrijk onderdeel van de RES is de Regionale Structuur Warmte (RSW). Sub-RES regio Parkstad stond voor de opgave om in samenwerking met de gemeenten een afgestemd eerste beeld van de RSW op te stellen. De afstemming tussen gemeenten, de interpretatie van de op te leveren gegevens en de wijze van vergaren van deze gegevens binnen de gestelde termijn vormden de vraag aan Innoforte.

Parkstad wil van Innoforte weten welke bestaande en nieuwe wijken een warmtenet als duurzame warmtevoorzienig kunnen krijgen. Inzicht is nodig in de mogelijke bronnen voor de warmtenetten en de benodigde hoofdinfrastructuur warmte. Innoforte is gevraagd een toekomstbestendige en onderbouwde visie op de te ontwikkelen hoofdinfrastructuur, ook wel “Grand Design” genoemd.

Onze Visie op de vraagstelling
Met de visie van de Parkstad-gemeenten als basis, zijn er nog vele onzekerheden over toekomstige technologische ontwikkelingen van bronnen en individuele oplossingen. Meerdere scenario’s moeten inzicht geven in aan te sluiten wijken, de hoofdinfrastructuur, de warmtebronnen en de ontwerpprincipes (o.a. temperatuurregime). Ontwikkelpaden moeten worden vastgesteld en economische en organisatorische randvoorwaarden ingevuld voor een rendabele businesscase en betaalbare woonlasten.

Onze aanpak
Strategische visie, ontwerpprincipes en adaptief ontwikkelen vormen de basis

 1. Validatie warmtevraag
  Valideren warmtevraag ter voorbereiding van transitievisie en ontwerp Grand Design.
 2. Bronnenstrategie
  Inventariseren beschikbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid kansrijke warmtebronnen.
 3. Ontwikkelen eindscenario Grand Design
  Inzicht in tracés, gebruik bronnen en temperatuurregimes en andere ontwerpprincipes.
 4. Ontwikkelscenario’s groei hoofdinfrastructuur
  Inzicht in tracés, fasering ontwikkeling, bronnen, adaptiviteit.
 5. Keuze en uitwerking voorkeursscenario
  Waarderen ontwikkelscenario’s Grand Design en nader uitwerken voorkeursscenario.

Resultaat
Het onderzoek heeft geleid tot begrip van cruciale factoren als de beschikbaarheid van midden temperatuur warmtebronnen. De regio verlegt haar perspectieven naar de inzet van lokale bronnen en de ontwikkeling van een lage temperatuur hoofdinfrastructuur. Lokale aanbieders van warmte, koude en infrastructuur richten zich met ondersteuning door Innoforte op het optimaliseren en afstemmen van innovatieve technologieën met warmtepompen en opslag van warmte.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN