Haalbaarheidsstudie restwarmte koffiebrandinstallatie

Opdrachtgever: RVO en ICS

Aanleiding
ICS is lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT). In deze branchevereniging werken koffiebranders samen aan de verduurzaming van installaties en bedrijfsvoering. In de koffiebrandinstallaties van ICS in Dordrecht komt veel restwarmte vrij. Er is momenteel één brander in gebruik, waarbij de vrijkomende restwarmte niet wordt gebruikt. ICS heeft plannen om te investeren in een tweede brandinstallatie, waarbij ook veel restwarmte beschikbaar zal komen. De warmteterugwinning biedt zowel mogelijkheden voor de verwarming van de bedrijfsgebouwen en voor de opwekking van elektriciteit.

Innoforte is gevraagd om de kansen voor hergebruik van deze restwarmte te onderzoeken in een technisch economische haalbaarheidsstudie in opdracht van RVO. Op basis van het resultaat van deze haalbaarheidsstudie kan ICS investeringsbeslissingen nemen.

Visie op de vraagstelling
Om de vele mogelijkheden voor energiebesparing van een koffiebrandinstallatie goed te kunnen structureren is een 3- stappenplan volgens de “Trias Thermodynamica” opgesteld. De verschillende energiebesparingsmogelijkheden zijn het beperken van de energievraag van het koffiebrandproces, het hergebruik van restwarmte voor het koffiebrandproces zelf en het leveren van restwarmte ten behoeve van ruimteverwarming van het eigen bedrijf of ten behoeve van een warmtenet.

Onze aanpak

 1. Kick-off meeting
 2. Inventariseren processen
 3. Bepalen energetisch en exergetisch restwarmtepotentieel
 4. Opstellen configuraties voor warmtehergebruik
 5. Verkennen haalbaarheid configuraties
 6. Workshop configuraties
 7. Opstellen basisontwerp
 8. Opstellen businesscase
 9. Berekenen reductie CO2-emissies
 10. Rapporteren en presenteren resultaten
 11. Veralgemeniseren onderzoeksresultaten
 12. Rapporteren aan branchevereniging KNVKT

Resultaat
Innoforte heeft de diverse mogelijkheden in energetisch kaart gebracht door onderzoek naar het hergebruik van restwarmte in het koffiebrandproces, waardoor het energieverbruik van dit proces omlaag gaat, en naar het aanwenden van de restwarmte voor andere toepassingen, zoals de productie van koude, elektriciteit of warmte om de bedrijfsruimten van ICS te verwarmen. De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn met ICS besproken en in een heldere rapportage vastgelegd.0

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN