Haalbaarheidsstudie restwarmtelevering uit de industrie

Opdrachtgever: Smurfit Kappa Solid Board en Fontana

Aanleiding
Kuurcentrum Fontana in Bad Nieuweschans beschikt over verwarmde binnen- en buitenbaden en sauna’s. Hierdoor is er sprake van een grote warmtevraag. Fontana streeft naar een duurzame bedrijfsvoering met een stabiele kostenstructuur.

De nabijgelegen kartonfabriek Smurfit Kappa Solid Board streeft ook naar een duurzame bedrijfsvoering. Smurfit Kappa investeert momenteel in een energiebesparende opwekking van warmte. Deze warmte wordt opgewekt in de vorm van stoom welke in de kartonfabriek wordt gebruikt om te verwarmen en te drogen. De restwarmte van Smurfit Kappa is nog uitstekend geschikt voor de verwarming van zwembaden, douchewater en hotelkamers. Het buitenbad van Fontana kent bovendien een vrij continue warmtevraag gedurende het gehele jaar. Hierdoor leent dit bad zich extra goed voor kapitaalintensieve restwarmtelevering. Veel jaarlijkse draaiuren maken de investering immers sneller rendabel.

Innoforte is gevraagd een technisch-economische haalbaarheidsstudie uit te voeren en te ondersteunen voor een haalbaar project voor deze warmte uitwisseling tussen de beide bedrijven.

Visie op de vraagstelling
Innoforte stelt de huidige restwarmte van Smurfit Kappa vast en onderzoekt hoe deze technisch-economisch is uit te koppelen. Tevens onderzoeken we de warmtevraag van Fontana en de mogelijkheden de restwarmte van Smurfit Kappa inzetten als warmtebron voor het kuurcentrum

Daarna kan Innoforte u desgevraagd verder ondersteunen met het opstellen van een samenwerkingscontract, de inrichting van het beheer (onderhoud, elektriciteitsverbruik pompen, warmtebemetering, facturatie) en warmtetarieven inclusief indexering.

Onze aanpak

 1. Inventariseren huidige gebouw- en installatiegegevens Fontana
  Opvragen en analyseren tekeningen, beschrijvingen, principeschema’s, bedrijfstijden
 2. Inventariseren installatie- en energiegegevens ketelhuis Smurfit Kappa Solid Board
  Bepalen aanbod warmte Smurtif Kappa (temperaturen, capaciteiten en bedrijfstijden)
 3. Vaststellen warmtevraag Fontana
  Bepalen warmtevraag Fontana (capaciteit, temperatuur, jaarverbruik, dynamiek en locaties)
 4. Opstellen basisontwerp
  Opstellen basisontwerp voor de uitkoppeling restwarmte ketelhuis Smurfit Kappa
 5. Opstellen economische analyse
  Ramen van investeringen en (onderhouds)kosten
 6. Uitvoeren technische en economisch evaluatie
  Berekenen energiebesparing, vermeden CO2-emissie, subsidiemogelijkheid, terugverdientijd
 7. Rapporteren en presenteren
  Vastleggen bevindingen in compact rapport en bespreken

Resultaat
Op basis van het door Innoforte uitgebrachte rapport kunnen Smurfit Kappa Solid Board en Fontana Bad Nieuweschans een besluit nemen omtrent de samenwerking. Op basis van dit rapport kan bovendien een offerte worden aangevraagd voor de technische realisatie.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN