Impactanalyse gebiedskeuzen warmtevoorziening Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Aanleiding
Gemeente Amsterdam wil duurzame warmte en koude voor bestaande en nieuwe gebouwen. De doelstelling is de totstandkoming van een open, duurzaam en betaalbaar energiesysteem. Diverse strategische keuzen zijn te maken: temperatuurregimes en keuze in bronnen. Deze keuzen bepalen de energie-infrastructuur voor de toekomst. Techniek, regelgeving, inzichten, subsidies en prijzen zijn volop in beweging. De gemeente Amsterdam wil grip krijgen op de keuzen aan de hand van transparante rekenmodellen en inzicht in kosten, duurzaamheid en flexibiliteit. Innoforte is gevraagd om de kosten te berekenen, de invloed van de schaalgrootte te bepalen, het concept afwegingskader van de gemeente Amsterdam te toetsen en te adviseren over de bruikbaarheid en diverse ontwikkelscenario’s door te rekenen en deze scenario’s te evalueren.

Visie op de vraagstelling
Innoforte wil bijdragen aan het verhelderen van de impact van verschillende mogelijkheden voor verwarming en koeling van nieuwbouwgebouwen in Amsterdam. Gezien de maatschappelijke gevoeligheid adviseren wij om te zorgen voor maximale helderheid, fundering en acceptatie van de wijze van berekening en presentatie. Een rekenmodel ondersteunt hierin de totstandkoming van een strategische visie van de gemeente én de betrokken stakeholders. Het rekenmodel is modulaire opbouw, transparant en open, onder voorwaarde van kwaliteitsborging, voor andere partijen. Het model is gebaseerd op heldere en geaccepteerde uitgangspunten afgestemd op de Amsterdamse situatie en gebaseerd op de aanstaande BENG normen. We passen zo veel mogelijk de wettelijke rekenwijzen ten aanzien van CO2-emissie en duurzaamheid toe. Innoforte geeft de gemeente Amsterdam op deze wijze het door haar gevraagde inzicht.

Onze aanpak

 1. Definiëren uitgangspunten
  Heldere, geaccepteerde en toekomstgerichte uitgangspunten en rekenwijze.
 2. Warmtebronnen en koudebronnen
  Verkrijgen inzicht in kosten en duurzaamheid van de verschillende typen bronnen.
 3. Families van warmtecentrales en koudecentrales
  Verkrijgen inzicht in kosten en duurzaamheid van bronnen binnen de families HT, MT en LT.
 4. Kostenraming infrastructuur
  Ramen van de kosten (investeringen, beheer en onderhoud) van de warmtenetten.
 5. Scenario’s doorrekenen
  Verkrijgen inzicht in kosten, opbouw van kosten en duurzaamheid van mogelijke scenario’s.
 6. Beoordeling van de scenario’s aan de hand van het afwegingskader
  Beoordeling van de scenario’s en beoordeling van de bruikbaarheid van het afwegingskader.
 7. Overleg en presentatie

Heldere, compacte rapportage in PowerPoint format.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van dit project aan de gemeente Amsterdam gepresenteerd als een aantal overzichtelijke kaarten gebaseerd op de verschillende scenario’s

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN