Integrale visie op warmtenetten

Opdrachtgever: Netbeheer Nederland

Aanleiding
Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders. Momenteel staan we voor de uitdaging om de transitie naar een duurzame energievoorziening te organiseren. Hierbij is het verduurzamen van de warmtevoorziening voor zowel huishoudens en andere gebouwen als voor industriële processen, één van de grote uitdagingen. Netbeheer Nederland opteert voor een integrale benadering van dit vraagstuk vanuit het perspectief van een gelijk speelveld tussen de energiedragers elektriciteit, (duurzaam) gas en warmte (en koude). De energie die over deze dragers getransporteerd wordt, dient ook zo veel mogelijk onderling uitwisselbaar te zijn, zodat duurzaam opgewekte energie altijd ontsloten kan worden en zo efficiënt mogelijk terecht kan komen bij de gebruikers van die energie. De integratie van warmtesystemen in het energiesysteem is dan ook noodzakelijk voor een robuuste waarborg voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening. Netbeheer Nederland heeft Innoforte gevraagd haar te helpen bij het creëren van het beeld van een integraal energiesysteem.

Visie op de vraagstelling
Een warmtenet kan momenteel nog moeilijk concurreren met gas. Warmte vergt een nauwkeurige, lokale afstemming van vraag en aanbod, zowel strategisch als operationeel. Vaak is er bij een warmtenet één (commercieel) warmtebedrijf dat de gehele keten beheert. Warmtenetten ontstaan alleen bij locaties waar een commerciële exploitatie op korte termijn in het verschiet ligt. De verduurzaming van bestaande stadsdelen komt hierdoor onvoldoende van de grond. De assets zouden in handen moeten komen van de netbeheerders. Zij hebben langjarige ervaring met het beheer van infrastructuur en kunnen een toekomstbestendige infrastructuur goed regisseren qua kosten, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Met ons onderzoek willen we invulling geven aan deze visie.

Onze aanpak

  1. Verkennen werkveld en verder vormgeven opdracht
    Onderzoek naar Warmtetafel Economische Zaken, integrale energieaansluitingen, warmteprojecten en financiering projecten.
  2. Ontwikkelen visie en modellen
    Opstellen modellen en schema’s, inclusief risicoanalyses en mitigatiemaatregelen.
  3. Presentaties en communicatie
    Bespreken en verder ontwikkelen visie en modellen samen met stakeholders.

Resultaat
Het beoogde resultaat is een heldere visie en model met meerwaarde voor alle betrokkenen dat invulling aan het maatschappelijk vraagstuk kan geven en een basis vormt voor het uitvoeren van een pilotproject.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN