Koudelevering Loevenhout

Opdrachtgever: Portaal

Aanleiding
Eneco levert warmte uit het warmtenet aan het complex Loevenhout. Op basis van een advies koos Portaal ervoor om met Eneco te praten over koudelevering. Eneco bood aan om energiezuinige koude te leveren uit de warmte van het warmtenet via een adsorptiekoelmachine. De ambitie van Portaal was daarmee meerwaarde te bieden aan een (duurzaam) woon- en werkcomfort. Portaal en Eneco sloten een contract waarin onder andere de aansluitbijdrage (voor koude, los van de warmte) werd vastgelegd. Eneco sloot leveringsovereenkomsten met de gebruikers. De bewoners zijn niet tevreden met het gegeven dat zij moeten betalen voor iets dat zij niet gebruiken. Er zijn vele klachten, met name over de kosten. Beide partijen willen op zo kort mogelijke termijn een oplossing.

Portaal heeft Innoforte gevraagd onderzoek te doen in deze kwestie en mogelijke alternatieven aan te dragen. De vraag is welke technische oplossing het beste past bij de randvoorwaarden en doelstellingen van alle betrokken partijen.

Visie op de vraagstelling
Wij gaan ervan uit dat het afkoppelen van partijen van het koudenet, die zulks wensen, mogelijk wordt en we ontwikkelen een oplossing die de economische schade minimaliseert en de duurzaamheid en flexibiliteit maximaliseert. Op basis van de gevonden inzichten streven we er naar dat Eneco en Portaal gezamenlijk een oplossing kiezen en tevens overeenstemming bereiken met betrekking tot de economische consequenties voor alle betrokkenen.

Onze aanpak

 1. Inventarisatie
  Onderzoek naar de huidige situatie: technisch, economisch en communicatief.
 2. Opstellen van alternatieve concepten
  Ontwikkelen individueel en collectief alternatief koudelevering (ontwerp, kosten, exploitatie).
 3. Economische evaluatie
  Berekenen economische schade als gevolg van het discontinueren van de oorspronkelijke businesscase, als gevolg van het niet naar behoren functioneren en voor de nieuwe businesscases van de alternatieven.
 4. Workshop en rapportage
  Weergeven van resultaten project in presentatie en rapport aan Portaal en Eneco

Resultaat
Innoforte maakt met haar rapportage helder hoeveel de geleden economische schade is en welk concept economisch het gunstigst is en/of het beste aansluit bij de vraag van betrokkenen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN