Kwaliteitsverklaring Stadsverwarming Purmerend

Opdrachtgever: Stadsverwarming Purmerend

Aanleiding
Stadsverwarming Purmerend levert warmte aan klanten in Purmerend. De warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater. Stadsverwarming Purmerend is vanaf juli 2014 een ketengeïntegreerd bedrijf dat verantwoordelijk is voor opwekking, distributie en levering aan klanten. Onlangs is een bio-warmtecentrale in bedrijf gesteld die een groot deel van de warmte gaat leveren. De brandstof die daarbij wordt gebruikt zijn houtsnippers (niet fossiele brandstof), geleverd door Staatsbosbeheer. Hierdoor zal het Equivalente OpwekRendement (EOR) van het warmtenet sterk verbeteren ten opzichte van de vorige warmtebron.

Innoforte is in 2015 én in 2020 gevraagd om de EOR-berekening uit te voeren voor het toekomstige warmtenet en om dit in een kwaliteitsverklaring aan Stadsverwarming Purmerend te rapporteren.

Visie op de vraagstelling
De berekeningen van de EOR-waarde zijn conform de bepalingsmethode NVN 7125 “Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)” uitgevoerd én voor de berekening voor 2020 met de NTA 8800 “Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode” waarin verwezen wordt naar de NEN 7125. De energiezuinigheid wordt uitgedrukt in de EOR, volgens de NVN 7125. In de NTA 8800 wordt de energiezuinigheid en duurzaamheid uitgedrukt in primair fossiele energiefactor (FP;del) en primair hernieuwbare energiefactor (FP;ren).

Innoforte berekent op basis van de door Stadsverwarming Purmerend aangeleverde gegevens onder andere de warmtevraag, de thermische verliezen, de benodigde pompenergie, de regeneratie energie en het aandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse warmtelevering.

Onze aanpak

 1. Afstemmen basiswaarden en bandbreedte
  Verkrijgen basiswaarden parameters en bandbreedte.
 2. Bouwen energetisch model
  Inzichtelijke berekeningen waaruit de opbouw van de berekening van EOR-waarde helder is.
 3. Bespreken met Stadsverwarming Purmerend
  Begrip en overeenstemming met betrekking tot de berekeningen en de resultaten.
 4. Overdracht aan Stadsverwarming Purmerend
  Kwaliteitsverklaring als leidraad voor de ontwikkeling van warmtenette in de regio Westland.

Resultaat
Stadsverwarming Purmerend heeft inzicht in de hoogte van de EOR en de invloed van de belangrijkste parameters op de EOR als leidraad voor de verdere ontwikkeling van warmtenetten in Purmerend.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN