Kwaliteitsverklaring warmtenet Liermolen-Molensloot

Opdrachtgever: HVC Energie BV

Aanleiding
HVC ontwikkelt in de regio Westland nieuwe warmtenetten. Er zijn momenteel in de regio op 3 locaties warmtenetten en warmtebronnen in ontwikkeling, te weten “Westlandse Zoom”, “Waelpark-Rijnvaart” en “Liermolen-Molenschoot”. Het project “Liermolen-Molenschoot” is daarbij het meest vergevorderd en dient als basis voor de berekeningen van de EOR. “Liermolen-Molenschoot” vormt energetisch gezien één systeem met de tuinders die ook warmte afnemen van een geothermische bron.

Innoforte is gevraagd om een kwaliteitsverklaring op te stellen voor het project “Liermolen-Molenschoot”.

Visie op de vraagstelling
De berekeningen voor de kwaliteitsverklaring zijn conform de bepalingsmethode NVN 7125 “Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)” uitgevoerd én de NTA 8800 “Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode” waarin verwezen wordt naar de NEN 7125. De energiezuinigheid wordt uitgedrukt in de EOR, volgens de NVN 7125. In de NTA 8800 wordt de energiezuinigheid en duurzaamheid uitgedrukt in primair fossiele energiefactor (FP;del) en primair hernieuwbare energiefactor (FP;ren). Innoforte berekent op basis van deze gegevens onder andere de warmtevraag, de thermische verliezen, de benodigde pompenergie, de regeneratie energie en het aandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse warmtelevering.

Onze aanpak

 1. Afstemmen basiswaarden en bandbreedte
  Verkrijgen basiswaarden parameters en bandbreedte.
 2. Bouwen energetisch model
  Inzichtelijke berekeningen waaruit de opbouw van de berekening van de EOR-waarde helder is te zien.
 3. Bespreken met HVC
  Begrip en overeenstemming met betrekking tot de berekeningen en de resultaten.
 4. Overdracht aan HVC
  Kwaliteitsverklaring als leidraad voor de ontwikkeling van warmtenette in de regio Westland.

Resultaat
HVC heeft inzicht in de hoogte van de EOR en de invloed van de belangrijkste parameters op de EOR als leidraad voor de ontwikkeling van warmtenetten in de regio Westland.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN