Onderzoek Warmtewet en marktmodellen warmte

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
In samenwerking met Ecorys

Aanleiding
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding worden door tal van stakeholders knelpunten ervaren in de uitvoering van de wet, waaronder leveranciers van warmte, afnemers van warmte en toezichthouder ACM. De minister ziet graag dat in de toekomst de warmtevoorziening gevarieerder wordt waarbij het aanbod van hernieuwbare warmte substantieel gaat groeien. De trendbreuk is nodig om de afhankelijkheid van gas te verminderen en om de hernieuwbare energiedoelstellingen in 2020 en 2023 te realiseren.

Innoforte en Ecorys zijn gevraagd de huidige warmtesector in Nederland in kaart te brengen, de huidige Warmtewet te evalueren op basis van doeltreffendheid, doelmatigheid en onvoorziene neveneffecten en om nieuwe marktmodellen voor te stellen die de gewenste ontwikkelingen van de Warmtevisie zo goed mogelijk ondersteunen.

Visie op de vraagstelling
Een van de grootste problemen is dat de huidige Warmtewet te generiek is voor het sterk gefragmenteerde karakter van de warmtesector. Verder zijn de tarieven die warmteleveranciers mogen vragen aan hun afnemers gelimiteerd via een Niet-Meer-Dan-Anders-principe aan de prijs van aardgas (NMDA-Gas). Deze prijs is in de afgelopen jaren flink gedaald, terwijl de kosten voor de warmteleveranciers relatief gelijk zijn gebleven. Het NMDA-Gas principe is vandaag de dag nog logisch gezien het feit dat gas voor 96% in de warmtevoorziening aan huishoudens voorziet.  Door de sterke groei van warmtenetten, verbeterde isolatie en toenemende elektrificatie zal de rol van gas in de toekomst afnemen. Minister Kamp wenst dat de uitgangspunten van de huidige Warmtewet fundamenteel heroverwogen worden. Dit kan niet door nieuwe reparaties in de huidige versie uit te voeren, maar door een geheel nieuwe Warmtewet te ontwikkelen. Gelet op de specifieke karakteristieken van de warmtesector liggen hier belangrijke uitdagingen. Wij zijn dan ook verheugd dat het Ministerie van Economische Zaken ons gevraagd heeft om een bijdrage te leveren aan dit belangrijke en uitdagende traject.

Onze aanpak

  1. Inventariseren huidige markt voor warmtelevering in Nederland;
  2. Evalueren van huidige Warmtewet op doeltreffendheid en doelmatigheid;
  3. Analyseren van alternatieve marktorganisatiemodellen voor de warmtemarkt;
  4. Analyseren mogelijke alternatieven voor huidige systematiek van tariefregulering;
  5. Identificeren en analyseren belangrijke aandachtspunten buiten de huidige Warmtewet om de Warmtevisie te kunnen realiseren.

Resultaat
Innoforte en Ecorys hebben in een compacte en heldere rapportage het Ministerie van Economische Zaken inzicht en handvatten gegeven voor de ontwikkeling van een nieuwe versie van de Warmtewet en Warmtevisie.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN