Opschaalpotentie Mijnwater

Opdrachtgever: Mijnwater B.V.

Aanleiding
Mijnwater is een innovatief warmte- en koudebedrijf dat ernaar streeft om zo lokaal mogelijk de warmte en koude uit te wisselen tussen gebouwen en maakt daarbij gebruik van de grootschalige ondergrondse warmtebuffers. Mijnwater kan voorzien in een groot deel van de warmte- en koudevraag van de gebouwde omgeving in regio Parkstad. Er zijn meerdere concepten ontwikkeld om aardgasvrije te verwarmen, geënt op een aantal specifieke marktsegmenten. Mijnwater wil haar bedrijfsactiviteiten winstgevend opschalen. Hiertoe wil men weten op basis van welke kosten, tegen welke tarieven, op welke fysieke plaats, in welk segment en op welke schaal de ontwikkelde concepten het beste “in de markt” zijn te zetten. Of moeten worden aangepast aan proposities van andere duurzame systemen. Mijnwater vraagt om een due diligence op hun businessplan op basis van analyse van de beheersing van strategische, tactische en operationele risico’s in de bedrijfsvoering. Innoforte is gevraagd Mijnwater te beoordelen, te adviseren en te ondersteunen.

Visie op de vraagstelling
Voor de optimalisatie van de proposities van Mijnwater en de aardgasvrije alternatieven is een analyse van de gehele warmteketen nodig: infrastructuur, warmtebron en (aanpassing van) gebouw. De analyse spitst zich toe op de benodigde investeringen op gebouwniveau (renovatie, verbetering schil), de temperatuur van de warmtevraag en de mogelijke warmtebronnen met hun technische, economische en sociale consequenties (beheersbare woonlasten). Met het transitierekenmodel Caldomus van Innoforte zijn diverse aardgasvrije alternatieven in meerdere varianten voor diverse gestandaardiseerde gebouwtypen en bouwperioden te visualiseren en te berekenen. In dit model zijn ook collectieve systemen als warmtenetten opgenomen, in meerdere temperatuurvarianten. Hierdoor leent Caldomus zich bij uitstek om de markt voor aardgasvrije verwarming en koeling per gebouwtype in kaart te brengen. We betrekken de expertise van de adviseurs van Mijnwater en de lokale gebouweigenaren bij de analyses. Dit komt het draagvlak, de samenwerking en de kwaliteit van de analyses ten goede.

Onze aanpak

  1. Interpreteren huidige propositie in 3 doelmarkten
    Helderheid omtrent de 3 basis concepten/proposities.
  2. Analyses:
  • Technisch: Helder begrip, consistent en beoordeeld concept.
  • Waarde: Ramen van economische waarde van concepten en aardgasvrije alternatieven.
  • Kosten: Inzicht in de kosten van de concepten qua hoogte en structuur.
  • Tarieven: Inzicht in bedrijfseconomische potentie proposities in marktsegmenten.
  • Businesscase: Inzicht in de opbouw van de case als basis voor de risicoanalyse.
  • Risico: Inzicht in strategische, tactische en operationele risico’s en mate van beheersing.

Resultaat
In gezamenlijk overleg zijn de uitgangspunten voor diverse analyses als ook de resultaten van dit project afgestemd en zijn uitkomsten voor proposities gepresenteerd aan betrokken partijen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN