Regionale Structuur Warmte (RES) – Maastricht-Heuvelland

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

Achtergrond
Een belangrijk onderdeel van de RES is de Regionale Structuur Warmte (RSW). Sub-RES regio Maastricht-Heuvelland stond voor de opgave om in samenwerking met de gemeenten een afgestemd eerste beeld van de RSW op te stellen. De afstemming tussen gemeenten, de interpretatie van de op te leveren gegevens en de wijze van vergaren van deze gegevens binnen de gestelde termijn vormden de vraag aan Innoforte.

Onze visie op de vraagstelling
De totstandkoming van de RES is een nieuw en complex proces. Hoewel de organisatie NP RES actieve ondersteuning biedt in de vorm van onder andere een handreiking, een warmte atlas en diverse bijeenkomsten, zijn verschillen in aanpak heel goed mogelijk. Dit zowel tussen de verschillende regio’s als tussen de gemeenten binnen één (sub-)RES. Dit is deels een gevolg van andere inzichten, ervaringen, kennis en competenties, maar het kan ook een gevolg zijn van de verschillen in karakteristieken van de gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanwezige gebouwen, bronnen en infrastructuur, maar ook aan de bestuurlijke cultuur. Coördineren van de totstandkoming van de warmteparagraaf van de sub-RES vereist daarom een mix van respect voor deze verschillen en kien zijn op essentiële te expliciteren en af te stemmen uitgangspunten.

Onze aanpak

 1. Afstemmen
  Vaststellen doelstelling, aanpak en planning van het project.
 2. Begeleiden
  Begeleidden uitvoering analyses en inzet van hulpmiddelen en zo nodig bijsturen van de werkwijze en uitgangspunten om het resultaat in het juiste perspectief kunnen plaatsen.
 3. Analyseren
  Doorrekenen van buurten in de gemeenten met Caldomus. Vergelijken met de uitkomsten uit de Startanalyse Leidraad Transitievisie Warmte van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast checkten we alle warmtebronnen uit de RES analysekaart.
 4. Samenvoegen
  Opstellen warmteparagraaf met als resultaat een afgestemde, consistente en complete RSW.

Resultaat

 • Inzicht in de huidige warmtevraag en de mogelijkheden van duurzame bronnen;
 • Inzicht in de mogelijke nieuwe infrastructuur voor de verwachte warmtevraag in 2050;
 • Afgestemde consolidatie in de Regionale Structuur Warmte;
 • Gezamenlijk gegroeid denkkader.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN