Renovatieconcepten Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Aanleiding
De gemeente Amsterdam voert sinds 2005 een “warmte, tenzij – beleid”. Amsterdam heeft daarvoor drie argumenten: verbetering van de luchtkwaliteit, energiebesparing en CO2-reductie en de bouw van een robuust en toekomstbestendig energiesysteem. Voor Amsterdam vormt aansluiting op het warmtenet voor nieuwbouw dan ook het uitgangspunt.

De bestaande gebouwen zijn voor het grootste deel aangesloten op het gasnet, hetgeen niet meer als toekomstbestendig kan worden aangemerkt. Voor bestaande woningen die toe zijn aan renovatie en verduurzaming, zijn verschillende maatregelen mogelijk. Verduurzaming door vraagreductie (isolatie) en aansluiting op het warmtenet of het gebruik van warmtepompen. Voor een juiste afweging van mogelijkheden is inzicht in de kosten en de duurzaamheid nodig. Innoforte is gevraagd om de mogelijkheden te laten zien die het warmtenet van Amsterdam kan bieden in relatie tot de alternatieven.

Visie op de vraagstelling
Innoforte stelt aan de hand van kentallen voor enkele specifiek op Amsterdam geënte typen woning uit een vaste bouwperiode concepten voor de duurzame, toekomstige energievoorziening op. Hierbij gebruiken we meerdere varianten om de woningen te isoleren. We brengen de kosten voor de aanpassingen voor de woning in beeld. Daarbij vergelijken we de huidige warmtelevering met aardgas met concepten met een Amsterdams warmtenet en met volledig elektrische voorzieningen.

Onze aanpak

  1. Vaststellen te onderzoeken concepten
    Afstemmen welke woningen, bouwperioden en energiesystemen we vergelijken.
  2. Opstellen concepten
    Uitwerken concepten met heldere plaatjes en overzicht investeringen, kosten en duurzaamheid.
  3. Conclusies en rapportage
    Opstellen rapportage met conclusies.

Resultaat
Innoforte geeft de gemeente Amsterdam in een compacte en heldere rapportage inzicht in de vergelijking van de drie concepten: warmtenet, elektrisch en huidige aardgas.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN