Schaalbare en duurzame warmtenetten

Opdrachtgever: Enpuls BV

Aanleiding
Enpuls is betrokken bij diverse lokale initiatieven waarbij de ontwikkeling van een warmtenet tot de mogelijkheden behoort. Enpuls richt zich primair op het ontwikkelen, realiseren en beheren van warmte infra voor duurzame, schaalbare en betaalbare warmtenetten. Men gaat daarbij nieuwe, innovatieve paden niet uit de weg. Enpuls loopt hierbij loopt tegen diverse strategische vraagstukken aan. Een deel van deze vragen wil Enpuls vanuit een beleidsmatige basis beantwoorden. Aan Innoforte is gevraagd om de vragen beleidsmatig te onderzoeken en, voor zover mogelijk, te laten uitmonden in een aantal door Enpuls vast te stellen generieke uitgangspunten en visielijnen voor warmtenetten.

Visie op de vraagstelling
Met name de verschillende typen warmtebronnen en de te kiezen temperatuurregimes zijn nader onderzocht. Tevens zijn verschillende toekomstgerichte ontwerpprincipes gepresenteerd die kunnen dienen als basis bij de ontwikkeling van warmtenetten. Enpuls beoogt hiermee kennis op te bouwen die men kan inzetten bij de concrete ontwikkeling van warmtenetten. Een andere doelstelling is het onderbouwd kunnen uitdragen van deze visielijnen aan de diverse projectpartners.

Onze aanpak

 1. Ambitie en randvoorwaarden
  Helderheid omtrent de ambitie, doelstellingen, randvoorwaarden en overige uitgangspunten.
 2. Alternatieve bronnen en temperatuurregimes
  Helderheid omtrent de aard van de warmtevraag, het potentiƫle aanbod van duurzame warmte en de mogelijke temperatuurregimes van warmtenetten.
 3. Waardefactoren en tariefstructuren in beeld
  Inzicht in factoren die van invloed zijn op de waarde van warmte en een vertaling naar mogelijke tariefstructuren.
 4. Concept beleidslijnen
  Komen tot een integrale visie op tarieven en temperatuurregimes.
 5. Begrip en draagvlak
  Toetsing en aanscherping van inzichten en beleidspunten voor meer draagvlak bij Enpuls en haar stakeholders.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van dit project aan Enpuls gerapporteerd. Daarnaast heeft Innoforte in het rapport meerdere aanbevelingen gedaan, waar in de toekomst voordeel mee is te behalen door Enpuls BV.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN