Second opinion businesscase City Deal Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
In samenwerking met Ecorys

Aanleiding
De City Deal betreft een plan voor de gefaseerde aanleg van stadswarmte in de stadsdelen Noord, Nieuw West en Zuidoost. Dit plan past in het streven van de gemeente Amsterdam om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Het warmtenet dient hierbij als vervanging van het gasnet en zal worden ontwikkeld via gebiedsgerichte uitwerkingen, vast te leggen in warmteplannen. De gemeente Amsterdam vraagt Innoforte en Ecorys een second opinion ten aanzien van de businesscase van Westpoort Warmte. Onderzoek moet aantonen dat de businesscase gebaseerd is op marktconforme uitgangspunten en reële veronderstellingen, de resultaten uit de businesscase zijn te rechtvaardigen en de wijze waarop de businesscase is te verbeteren.

Visie op de vraagstelling
Een evaluatie van een businesscase voor een warmtenet kent twee mogelijke perspectieven: die van de investeerder/exploitant en die van de afnemer. De set aan tarieven (BAK, vast recht en GJ-prijs) vormt het kantelpunt tussen deze beide perspectieven. De vraagstelling van de gemeente richt zich op dit moment vooral op het perspectief van de investeerder/exploitant.

De City Deal is nog niet zover dat partijen al overgaan tot investeren, het project is in ontwikkeling. Mede gezien de doorlooptijd van deze opdracht richten wij ons op een eerste beoordeling van het model en de daarin gebruikte uitgangspunten, rekenregels en parameters op basis van onze kennis en ervaring. In een vervolgfase kan het financiële model in detail getoetst worden en aan Westpoort Warmte /Nuon/AEB worden gevraagd om de gebruikte veronderstellingen te onderbouwen en vast te leggen in een dossier.

Onze aanpak

 1. Plan- en risicoanalyse
  Bestuderen businessplan en opstellen strategische, tactische als operationele risicoanalyse.
 2. Analyse businesscase modelmatig
  Reviewen model (logica, consistentie, compleetheid, transparantie) en gebruikte rekenregels.
 3. Analyse businesscase cijfermatig
  Reviewen investeringen, kosten, opbrengsten en uitgangspunten.
 4. Verbetermogelijkheden businesscase
  Beoordelen mogelijkheden perspectief afnemer, schaalvergroting, vermeden uitgaven, optimalisatie keten, tarieven, kostenbesparing, waard verhoging.
 5. Conclusies en rapportage
  Opstellen rapportage, afstemmen met opdrachtgever en opleveren eindversie met conclusies.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van dit project aan de gemeente Amsterdam gepresenteerd als een compacte en heldere rapportage van de beoordeling van de businesscase voor de City Deal Amsterdam.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN