Second opinion Common Interconnector Gelderland

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Aanleiding
Arnhem en Nijmegen hebben warmtenetten. Nuon is momenteel de enige leverancier.  De Provincie Gelderland en beide steden hebben de ambitie om warmtenetten in het kader van de energietransitie te laten groeien. Om de doelstelling te realiseren is uitbreiding van de hoofd-infrastructuur noodzakelijk. In de visie van provincie en gemeenten ontwikkelt het net zicht tot een open warmtenet: de meest duurzame warmte wordt tegen de laagste kosten via vrije markt met dito keuzemogelijkheden geleverd aan warmteconsument. Een open hoofdinfrastructuur past in de ontwikkeling. Alliander DGO en Nuon Warmte presenteerden hun gezamenlijke antwoord op deze vraag: Common Interconnector Gelderland (CIG). Innoforte is gevraagd in hoeverre het aanbod past bij de ambities van provincie en gemeenten en welke aspecten van belang zijn bij verdere besprekingen met Alliander DGO en Nuon. Aan Innoforte is de vraag gesteld om de beantwoording van deze vragen procesmatig te begeleiden en inhoudelijk te ondersteunen.

Visie op de vraagstelling
Het is van belang om helder te krijgen in hoeverre het aanbod van Alliander DGO en Nuon Warmte matcht met de ambities en doelstellingen van provincie en gemeenten. Speciale aandacht dient er te zijn voor de ontwikkelingen op langere termijn: de groei van het warmtenet dient gepaard te gaan met een steeds grotere openheid van het warmtenet. Kortom het is de bedoeling om gezamenlijk helderheid te verkrijgen omtrent kansen, risico’s en mitigatiemogelijkheden die met het aanbod gepaard gaan, zowel op korte termijn als op lange termijn.

Onze aanpak

 1. Bestuderen voorstel Alliander DGO en Nuon Warmte
  Analyseren van voorstel en beoordelen kansen.
 2. Match voorstel met behoeften
  Opstellen conceptnotitie, thema’s benoemen en vragen opstellen.
 3. Overleg en revisie conceptnotitie
  Bespreking resultaten analyses met Provincie en gemeenten en aanpassen conceptnotitie.
 4. Rapportage en presentatie
  Opstellen definitieve notitie na presentatie aan Provincie en gemeenten en opleveren compacte rapportage.

Resultaat
Innoforte heeft het voorstel van Alliander DGO en Nuon Warmte beoordeeld en voor de Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen in gezamenlijke sessies besproken. De resultaten zijn vastgelegd in de definitieve notitie, zodat een gedragen en onderbouwde visie en aanpak ontstaat omtrent het voorstel.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN