Tarieven WKO New Tide

Opdrachtgever: Nationale Politie

Aanleiding
Ten behoeve van het project “New Tide” zijn tarieven voorgesteld aan de Nationale Politie voor de afname van warmte en koude. “New Tide” is een door een ontwikkelaar grootschalig gerenoveerd kantoorpand in Rotterdam. Het doel van de renovatie is het gebouw veel duurzamer te maken.

Omdat op de betreffende locatie in Rotterdam geen gasnet aanwezig is, is een vergelijking met een aansluiting op het lokale warmtenet waarvan Eneco de exploitant is, op zijn plaats. Om een goede integrale vergelijking met WKO te kunnen maken wordt deze warmtevoorziening aangevuld met een conventionele compressiekoelmachine die wordt gevoed met elektriciteit. Innoforte is gevraagd om de marktconformiteit van de door Eneco voorgestelde tarieven voor warmte en koude te toetsen.

Visie op de vraagstelling
Ter rechtvaardiging van de voorgestelde tarieven worden deze vergeleken met een aansluiting op het warmtenet van Eneco aangevuld met een conventionele koelmachine. Als alternatief beoordelen wij een WKO-installatie, aangevuld met een aansluiting op het warmtenet van Eneco ten behoeve van de piekvoorziening van de warmtevraag. Wij geven ons oordeel met betrekking tot deze vergelijking op basis van een globale analyse: alle genoemde bedragen zijn door ons gegenereerd op basis van kentallen met een nauwkeurigheidsfactor van ± 25%.

Onze aanpak

 1. Vaststellen uitgangspunten
  Duidelijkheid over de op te stellen vergelijking voor de drie concepten.
 2. Technisch-economische vergelijking van de concepten
  Inzicht in de techniek en de kosten van de alternatieven.
 3. Toets billijkheid tarieven
  Vergelijking tarieven van Eneco met de alternatieven.
 4. Overdracht en rapportage
  Vastlegging analyse in een rapport.

Resultaat
Innoforte heeft de resultaten van de analyse van de tarieven aan de Nationale Politie gerapporteerd.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN