Transitieplan energie-infrastructuur Amstelveen

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen

Aanleiding
De gemeente Amstelveen onderzoekt welke energie-infrastructuur voor welke wijk van de gemeente is te prefereren in het kader van een fossielvrije en toekomstbestendige stad. Duurzaamheid, kostenbeheersing en flexibiliteit spelen daarbij een belangrijke rol evenals een goede samenwerking met alle stakeholders. Een goede informatievoorziening zorgt voor een stevig fundament, maar ook voor het noodzakelijke draagvlak voor de energietransitie.

De energiesystemen die in kaart gebracht en onderzocht worden, zijn:

 • Diverse toepassingen van energie (warmte, koude, elektriciteit, transport);
 • Differentiatie naar vraagreductie, vraagsturing, buffering en opwekking;
 • Differentiatie naar plaats van opwekking (gebouw, buurt, wijk, stad en regio, provincie, land.

Visie op de vraagstelling
Door met ons rekenmodel Caldomus de integrale kosten (Capex en Opex) te berekenen over de gehele warmteketen (bron, infrastructuur én gebouw) kunnen we het maatschappelijk optimale resultaat bepalen en voor alle stakeholders inzichtelijk maken. Hierdoor creëren we begrip en bouwen we bruggen tussen partijen.

Onze aanpak

 1. Afstemmen project en draagvlak
  Projectorganisatie afstemmen tussen gemeente, Innoforte en stakeholders
 2. Inventariseren en vastleggen uitgangspunten
  Afstemmen uitgangspunten met begeleidingsgroep, interpreteren beschikbare informatie
 3. Scenario’s ontwikkelingen gebouwniveau
  Afstemmen scenario’s per gebouwtype op de lokale situatie
 4. Ontwikkelen energie-infrastructuren
  Ontwikkelen meerdere opties voor de energie-infrastructuur per wijk
 5. Workshop I
  Ambities en kansen Inzicht in mogelijke energie-infrastructuren in relatie tot heldere ambities en randvoorwaarden van alle betrokkenen.
 6. Berekeningen energieneutraliteit
  Helderheid met betrekking tot de mogelijkheden voor energieneutraliteit en fossielvrij
 7. Berekeningen economie
  Helderheid met betrekking tot de kosten en baten
 8. Workshop II
  Vaststellen energievisie op basis van presentatie van mogelijkheden gezamenlijk komen tot conclusies
 9. Rapportage
  Compacte rapportage energietransitie

Resultaat
Het resultaat voor de gemeente Amstelveen is een helder en gedragen inzicht in de optimale infrastructuur per wijk of deel van de gemeente tegen aanvaardbare kosten.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN