Verduurzaming Dordtse Kil I & II en Amstelwijck

Aanleiding
Op de bedrijventerreinen Dordtse Kil I & II en het naastgelegen terrein Amstelwijck-West heeft Koffiebrander ICS het initiatief genomen om in overleg te treden met collega-bedrijven. ICS heeft warmte over en koude nodig en is geïnteresseerd in mogelijkheden om in samenwerking met anderen te verduurzamen. Teneinde dit initiatief verder te ontwikkelen organiseerde ICS in samenwerking met de gemeente Dordrecht een bijeenkomst. De gemeente wil graag de marktpartijen bijstaan bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van kansen. Een quick scan moet de kansen bloot leggen die technisch en economisch interessant zijn om nader te bestuderen. Een verkenning moet bijdragen aan het verder ontwikkelen van een concreet economisch haalbaar project met een grote winst op het gebied van reductie van CO2-emissies en energiekosten.

De gemeente Dordrecht heeft Innoforte gevraagd de quick scan uit te voeren naar de mogelijkheden voor restwarmtelevering en/of een collectieve warmte/koudevoorziening voor de bestaande bedrijventerreinen in Dordrecht.

Visie op de vraagstelling
Innoforte heeft voor deze opdracht een aantal bedrijven bezocht op de bedrijventerreinen en inzicht gekregen in de mogelijkheden om restwarmte en koude uit te koppelen en beschikbaar te stellen aan collega-bedrijven. Gestart is met een beperkte groep van overwegend energie-intensieve bedrijven, om inzicht te krijgen in de kansen. Van de bedrijven zijn de vraag en het aanbod van warmte, koude en reststromen geïnventariseerd. Bij goede kansen worden ook alle andere bedrijven later benaderd. Met bedrijven/ontwikkelaars op Dordtse Kil III en het in ontwikkeling zijnde Businesspark Amstelwijck zijn contacten gelegd met als doel een verbreding van het draagvlak en vergroting van de mogelijkheden. Met de vergaarde informatie zijn een aantal concepten opgesteld die mogelijk economisch interessante opties zijn. Tevens zijn de interesses en mogelijke belangen van de bedrijven voor deze concepten gepeild.

 

Onze aanpak

 1. Presenteren mogelijkheden en uitleg inventarisatie
  Enthousiasmeren en motiveren belanghebbenden voor uitvoeren inventarisatie.
 2. Inventariseren energiegegevens
  Verkrijgen benodigde gegevens van beschikbare warmte, koude en reststromen.
 3. Opstellen concepten
  Ontwikkelen van een aantal concepten passend bij lokale kansen.
 4. Evalueren concepten
  Bieden van inzicht in technisch-economische potentie van voorgestelde concepten.
 5. Rapporteren en communiceren
  Vastlegging ontwikkelde kansen, gehanteerde werkwijze, kengetallen en uitgangspunten.

Resultaat
Innoforte heeft de gemeente Dordrecht in een compacte en heldere rapportage inzicht gegeven in de kansen en mogelijkheden voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Naast individuele aanbevelingen voor diverse bedrijven, zijn ook aanbevelingen gedaan voor een vervolgonderzoek.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN