Verkenning Boschkamp

Aanleiding

Gemeente Hardenberg gaat een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen: de Boschkamp. Dit bedrijventerrein is gelegen ten oosten van de stad, nabij het bedrijf Wavin. Het gaat om circa 22 kavels met een oppervlakte van in totaal ongeveer 5 ha. De Boschkamp biedt mogelijkheden aan kleinschalige ondernemingen voor het realiseren van gebouwen met een gecombineerde woon-werk functie.

Gemeente Hardenberg wil graag weten hoe kansrijk diverse beschikbare bronnen zijn. Welke combinaties van welke collectieve mogelijkheden bieden technisch en economisch perspectief ten opzichte van een individuele warmtepomp per gebouw? In het onderhavige voorstel biedt Innoforte een aanpak om deze vragen te beantwoorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie op de vraagstelling

Voor de gevraagde studie stellen wij voor om ons primair te baseren op de warmte en de koudevraag van de gebouwen met een verblijfsfunctie: woningen, kantoren, magazijnen en hallen. In overleg met gemeente zullen wij nagaan in hoeverre er sprake kan zijn van het aanbod van warmte vanuit de te vestigen bedrijven, bijvoorbeeld uit koelprocessen of productieprocessen.

Onze aanpak

  1. Inventarisatie en aanpak               
  2. Vastellen warmte en koude, vraag en aanbod 
  3. Verdieping onderzoek collectieve warmtebronnen
  4. Onderzoek alternatieven voor duurzame verwarming gebouwen
  5. Uitwerken concepten warmtenet
  6. Energiebalans
  7. Raming Capex en Opex
  8. Businesscase
  9. Doorkijk ontwikkeling 

Resultaat

Het verkennend onderzoek wijst uit dat er technisch gezien concrete mogelijkheden zijn te ontwikkelen voor een warmtenet voor de Boschkamp. Een warmtenet kan er voor zorgen dat in de individuele gebouwen geen warmte of koude hoeft te worden opgewekt of slechts in beperkte mate. Een voordeel van een warmtenet is de ontzorging van de afnemer. Deze hoeft geen of minder rekening te houden met het ontwerp van opwekkingsinstallaties. Er is minder ruimtebeslag voor techniek in de gebouwen en er zijn

geen zorgen voor beheer, onderhoud of storingen. De keerzijde is dat er een warmtenet moet worden ontwikkeld. Dat is complex omdat er een exploitant moet worden aangetrokken en (vrijwel) alle gebouwen moeten meedoen. Dit vergt veel tijd en moeite. Belangrijk voor de slagingskans van een warmtenet zijn de kosten en de duurzaamheid van een warmtenet ten opzichte van het alternatief: individuele warmtepompen per gebouw.

Juist op het punt van de kosten blijkt een warmtenet niet haalbaar te zijn voor de Boschkamp. De verklaring is dat er naast het kapitaalintensieve warmtenet sprake dient te zijn van twee aanvullende warmtebronnen: WKO en een duurzame warmtebron. Dit is een gevolg van de vraag naar koude. Op het gebied van CO2 emissies blijkt alleen de solarthermie beter te zijn dan de individuele varianten. Omdat solarthermie echter ruim twee keer zoveel kost als een individuele warmtepomp is deze variant niet haalbaar.

Voor de Boschkamp adviseren wij gemeente Hardenberg derhalve om verder geen actie te ondernemen op het gebied van een warmtenet voor het bedrijventerrein de Boschkamp. De warmtebronnen blijven daardoor beschikbaar voor andere afnemers die geen behoefte hebben aan koude, zoals bestaande woningen die aardgasvrij dienen te worden gemaakt.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN