Verkenning warmtenet centrum Hardenberg

Aanleiding
Gemeente Hardenberg stelt momenteel een transitievisie warmte op. Het is de bedoeling dat in dit plan een visie wordt weergegeven welke infrastructuur na aardgas komt in elke wijk. Daarnaast is Gemeente Hardenberg al een tijd in gesprek met de energienetwerkbedrijven over de realisatie van een zogenaamd MT (midden temperatuur) warmtenet in het centrum van Hardenberg. Als mogelijke warmtebron is lage temperatuur restwarmte in beeld van het bedrijf Wavin. Gemeente Hardenberg wil laten onderzoeken welke perspectieven er zijn voor een dergelijk warmtenet.

Visie op de vraagstelling
Er zijn vele systemen en configuraties mogelijk voor opwek, opslag en distributie van duurzame warmte en koude. Denk maar aan WKO systemen, het thermisch gebruik van oppervlakte water, solarthermie (al dan niet in combinatie met elektriciteitsopwekking), het gebruik van restwarmte, warmte opslag op diverse manieren. In de regio is bovendien sprake van een groeiend perspectief op groen gas. De mogelijke inzet van dit gas of ander duurzaam gas als waterstof vergroot daarnaast de mogelijkheden. Hiermee komen mogelijkheden in beeld als absorptiewarmtepompen en WKK in de vorm van een gasmotor (bekende techniek) of een brandstofcel (innovatief).

Onze aanpak

 1. In kaart brengen wijken en warmtevraag.
  Inzicht in de huidige en toekomstige warmtevraag van de wijken en grote gebouwen in het centrum van Hardenberg.
 2. In kaart brengen van mogelijke warmtebronnen.
  Inzicht in alle mogelijke warmtebronnen, hun eigenschappen, kansen en risico’s
 3. Ontwikkelen zinvol te onderzoeken configuraties.
  Ontwikkelen configuraties geënt op de lokale mogelijkheden van warmtebronnen en warmtevragers.
 4. Technisch-economische analyse
  Zicht op de technische en economische haalbaarheid van de configuraties, de kansen en de risico’s op de verschillende schaalgrootte.
 5. Presenteren en rapporteren
  Inzicht, draagvlak, overdracht en bruikbaarheid van de ontwikkelde concepten.

Resultaat
Deze verkennende studie wijst uit dat een MT warmtenet inderdaad perspectief kan bieden voor de warmtetransitie van het centrum van Hardenberg. Een en ander is nog sterk afhankelijk van de schaalgrootte, de in te zetten warmtebronnen en of alle partijen kunnen en willen worden aangesloten: woningen van de woningcorporatie, particuliere woningen en utiliteitsgebouwen. Indien we rekening houden met de maximale subsidies die op dit moment in zicht zijn, komt een warmtenet gevoed door TEO en restwarmte van Wavin in de buurt van een haalbare businesscase.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN